Oilo erregosia

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Ollo fricase.

Olloa puscatan ebaqui eta ipintzen da oliotan edo mantecan eta perregillean, ongui bustitzen, eta ondo beratua dagoenean, pregitzen dira salsa artan bertan docena bat almendra eta olloaren guibela, eta au pregitutaeoan, machacatzen da biciro motralluan piper auts pissca batequin, botatzen zayo limoi baten zumua coipe artan dagoen olloari, eta gañera eltzeco salda, gucia egosi dediñ.

Oilo erregosia

Oiloa puskatan ebaki eta ipintzen da oliotan edo gurinean eta perrexilean, ongi bustitzen, eta ondo guritua dagoenean, frijitzen dira saltsa hartan bertan dozena bat amanda eta oiloaren gibela, eta hau frijitutakoan, xehakatzen da biziki motrailuan piper errauts pixka batekin, botatzen zaio zitroin baten zukua urin hartan dagoen oiloari, eta gainera eltzeko salda, guztia egosi dadin. 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Cocina icasteco liburua

Errezetak