Baionesa (Legatza Baionako era)

Ikus Cocina icasteco liburua-ren aurkezpena osoa.

Bayonesa.

Libra bat legatzenzat egosten dira arincho bi arrautza beren gorringoaquin; oyec almericean pissca bat nastu, eta botatzen zaye gueldica, artu al dezaquean olioa, eta limoi baten zumua, aldian lau tanto emanaz cremaren colorea, eta esnezco mamiaren gorputza artzen dituenean, botatzen zayo au legatzari inguru gucian, naiz egosia, eta naiz errea izan dedilla legatza; au bera eguin liteque lupiarequin ere.

Baionesa (Legatza Baionako era)

Libra bat legatzentzat egosten dira arintxo bi arrautza beren gorringoarekin; horiek zaparri edo motrailuan pixka bat nahasi, eta botatzen zaie pixkanaka, hartu ahal dezaketen olioa, eta zitroin baten zukua, aldian lau tanto emanez; kremaren kolorea, eta esnezko mamiaren gorputza hartzen dituenean, botatzen zaio hau legatzari inguru guztian, nahiz egosia, eta nahiz errea izan dadin legatza, hau bera egin liteke lupiarekin ere.

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Cocina icasteco liburua

Errezetak