Eper gisatua

Ikus Cocina icasteco liburua-ren aurkezpena osoa.

Eper guisatua.

Ongui garbitutaco eperrari ipintzen zaizca barrunen perregil chiquitua, urdai guicen pissca bat, eta urdai- aizpi puscacho bat biciro ondo chiquitua, eta baratzuri etapiper pissca bat; oyec sartutacoan lotu, eta ipintzen da eltzean, olio, binagre eta salda garbi pissca batequin: mayera atera bear danean, erasten zaizca ogui tostatu pisca bat baratzuri eire, eta perregillarequin mostralluan joa, eta irabiatzen da ongui coipetan.

Eper gisatua

Ongi garbitutako eperrari ipintzen zaizkio barruan perrexil txikitua, urdai gizen pixka bat, eta urdai-azpi puskatxo bat biziki ondo txikitua, eta baratxuri eta piper pixka bat; horiek sartutakoan lotu, eta ipintzen da eltzean, olio, minagre eta salda garbi pixka batekin: mahaira atera behar denean, eransten zaizkio ogi txigortu pixka bat, baratxuri erre, eta perrexilarekin  mostrailuan joa, eta irabiatzen da ongi urinean.