Opil bete edo fartzitua

Ikus Cocina icasteco liburua-ren aurkezpena osoa.

Opill errellenatua.

Frances ogui chiquiai mamiac atera, solomua, perregilla eta urdai-azpi pusca bat chiquitu, eta mantecaz ongui busti, eta onequin betetzen da oguichoa, mamia atera zayon lecutic, baña contu andiaz, lengo zuloaren ertzetaco batean ]au isquiñaco zulocho bat eguiñaz; oguicboai, cazuela batean ipiñi eta botatzen zaye salda, edo ta esne beroa, aric eta gucia chupa dezaleneraño: mayera atera bañocerchobait lenago arrautza batituan busti, eta pregitzen dira olio eta manteca iraquiñetan, mamia atera citzayon zuloa ondo tapatuta.

Opil bete edo fartzitua

Frantses ogi txikiari mamia atera, solomoa, perrexila eta urdai-azpi puska bat txikitu, eta gurinaz ongi busti, eta honekin betetzen da ogitxoa, mamia atera zaion lekutik, baina kontu handiz, lehengo zuloaren ertzetako batean lau izkinako zulotxo bat eginaz; ogitxoari, kazola batean ipini eta botatzen zaie salda, edo eta esne beroa, ahalik eta guztia txupa dezaneraino: mahaira atera baino zertxobait lehenago arrautza irabiatuan busti, eta frijitzen dira olio eta gurina irakinetan, mamia atera zitzaion zuloa ondo tapatuta. 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Cocina icasteco liburua

Errezetak