Kontseiluko erroskatxoak

Ikus Cocina icasteco liburua-ren aurkezpena osoa.

Consejuco erroscachoac.

Amabi arrautzenzat libra bat azucre zuri ondo austu eta eralquia, liberdi bat manteca urtua, eta au gucia ondo batituta, joaten da iriña botatuaz, erroscachoa eguiteco tamañan jarri dedineraño: erroscacho oyec pecetaren tamañacoac edo andiscagoac eguiten dira.

Kontseiluko erroskatxoak

Hamabi arrautzentzat libra bat azukre zuri ondo erraustu eta bahetu edo eralkia, libra erdi bat gurina urtua, eta hau guztia ondo irabiatua, joaten da irina botatuz, erroskatxoa egiteko neurrian jarri dadineraino: erroskatxo horiek pezetaren neurrikoak edo handixeagoak egiten dira.

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Cocina icasteco liburua

Errezetak