Arrautzak Holandarren erara joak

Ikus Cocina icasteco liburua-ren aurkezpena osoa.

Holandatarren modura batitutaco arrautzac.

lpintzen dira cazo zacon batean amabi arrautz gorringo, zortzi arrautz-azal erdirequiñ urean, eta sei cuchare azucre ego edo austu gañera emanaz: au gucia ipintzen da surtan, aldian beñ batidoriareguin giratuaz; berotzen danean, asitzen da lau isquiñaco batidorearequin batitzen, surtan dagoela, eta cerbait loditzen danean, surtatic atera, eta jarraitzen da guelditu gabe batitzen, aric eta biciro arrotua guera dedineraño; eta gai oyequin plato andichoa ateratzen da.

Arrautzak Holandarren erara joak

Ipintzen dira kazola sakon batean hamabi arrautza gorringo, zortzi arrautza-oskola erdirekin urean, eta sei koilara azukre ego edo erraustu gainera emanez: hau guztia ipintzen da sutan, aldian behin irabiagailuarekin biratuaz; berotzen denean, segitzen da lau izkinako irabiagailuarekin irabiatze, sutan dagoela, eta zerbait loditzen denean, sutarik atera, eta jarraitzen da gelditu gabe irabiatzen, ahalik eta bizien harrotua gera dadineraino; eta gai horiekin platera handixkoa ateratzen da. 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Cocina icasteco liburua

Errezetak