Giza-gorputzeko konplexuen ibilmoldea

Ikus jarorrizko dokumentua Gallica gunean

Hemen daukazu "Recueil de recettes diverses, en basque, par Bidave" (FCB-117) dokumentuaren  zati baten transkripzio partziala.

Ikus aurkezpen artikulu osoa hemen : http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1841-sendatu-erromania-harri-edo-suge-larruei-esker

Lehen partia guiçonaren philosofiatic idoquia fisonomia esta beste gaicaniq baiciq çoinusbat eta artificiousbat çoin ecagutceco flexione houna eta gaistoua cer berthute dien.

1. kapitulua: Nork zer duen begitarteko kolorean

Lehen capitulia çointan eracousten beitu nourc cerdien beguitarteco colorian

- Nourc ere baitu beguitharteco coloria chourpil edo plomu colore marcatcen complexione hotza, coloria gorri eta bici balinbadu eta combait chouric uriarequi marcacen du complexione beroua, beguitharteco coloria nourc ere beitu chouri eta mehax eta encarnatu seinalatcendu complexione houna, colore belxaranac bethiere complexione houna beguitharteco coloria nourc ere beitu hori marcatçendu naturalesa pesia.

2. kapitulua: Ezagutzeko bere kolorean eta haragiz gaitz dena eta ahul denak zer egoera duen

Capitulu biguerrena eçagutceco bere colorian eta araguis gaicen dena eta ahul denac cer condicione dien.

- Nour ere baita araguis eta larria choury eta lechu comenientetan gorri marca marcacoa coleriq eta naturalky colebik dena Curius arratu brut emaile halacouac bera corpitxetz arguis mehax coloria gris bilhoua lis eta gorry inclinatu nahaxra douala eta bethy aharrara inbeia.

- ...

3. kapitulua: Lau kalitateen seinaleak

Capitulu hiror guerrena laur calitaten seignaliac

- Nourc erre beitu complexionia bero naturalcï ounsa hasten dira eta fites handitcen eta haur direnian guiçen dira eta handiteari mehatsten halacouac ohi dira ascar eta bots houn eta ounza iaten eta hobequi digesticen halacoua ohi hanitz dine eta horeq animous eta coraious, complexione hotça dienac neques hasten dirade eta berant iale gaisto apetitu guti digesticen neques batça flacu coloria duque chouri edo rosatu bilhouaq luce eta lis trabaillu guti asqui agudo eta engenous.

- ...

4. kapitulua: Burumuinaren konplexuaren seinaleak

Capitulu laur guerrena complexioniaren celebrien seinaliaq

- Nourq ere beitu complexioniaren celebria bero bilho hanits eta ascar bere arracoinetan prunt bigilant pensamendietan gora eta bethi cerbait gaiça goraren esperancan egon.

- ...

5. kapitulua: Bihotzaren konplexuaren seinaleak

Capitulu bost guerrena bihotceco complexioniaren seignaliacq

- Bihoceco complexionia bero bolxia arhin duque eta boulharrac eder atrebitu bere obretan eta minçoua aspre abaricious eta bethiere jateco apetitu houna.

- ...

6. kapitulua: Gibelaren konplexuaren seinaleak

Capitulu seiguerrena guibelaren complexioniaren seinaliaq

- Nourq erebeitu guibel eraiteco edo guibeleco complexionia bero begu uhartia gogor duque cañaq handi beraq ascar çointan haur guti beitie ahouetan eta bianda berheçaq eta berouaq damu eguiten beitere bere naturaleçaz berala eratçen beitutu eta corerrendatcen eta erdispian bilho hanits sortcen.

- …

8. kapitulua: Estomakeko konplexuaren seinaleak

Corci guerren capitulia estomaqueco seinaliaq

- Norq ere estomaqueco bero digestiocen dirade ounza eta apetitu houna jateco eta edateco eta beguietan eta burian ardura min.

- Nourq ere beitu estomaca hot nequez digesticen dira apetitia falcu nequez gosetcen eta egarritcen dirade beguietaco eta buruco minaren eztirade cujet.

- ...

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu