Zure bilaketa

Emaitzak : 17
Idazle : Etcheberri joannes

Idazle

Dokumentu mota

Argitalpen data

Argitaletxe

Euskarri

Erakunde

Hizkuntza

Image
IzenburuaObras Vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712), con una introducci-on y notas por Julio de Urquijo é Ibarra
Egile nagusia(k)
MotaLivre
Data1907. In-4, 323 p
HizkuntzaEspagnol
EuskarriaPhysique
GaiaLittérature basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaManval devotionezcoa in Gure herria. Gure herria ; No Lehen urtea - 8 - 1921 agorrila
Egile nagusia(k)
MotaRéférence d'article
Data1921
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaArtzainak Bethleemen : Joannes Etcheberriren Noela (1630) in Gure herria. Gure herria ; No Bortzgarren urtea - (Cinquième année) - 12 - abendoa-décembre 1925
Egile nagusia(k)
MotaRéférence d'article
Data1925
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
AlorraNoël basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaTrufaniako erregeak : noela (1630) in Gure herria. Gure herria ; No Seigarren urtea - (Sixième année) - 1 - urtharrila-janvier 1926
Egile nagusia(k)
MotaRéférence d'article
Data1926
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
AlorraNoël basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaNoela : Innocenten amen dolorearen ganean in Gure herria. Gure herria ; No Seigarren urtea - (Sixième année) - 1 - urtharrila-janvier 1926
Egile nagusia(k)
MotaRéférence d'article
Data1926
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
AlorraNoël basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaAndre dena Mariaren elizan sartzearen ganean : noela kandelerokotz in Gure herria. Gure herria ; No Seigarren urtea - (Sixième année) - 2 - otsaila-février 1926
Egile nagusia(k)
MotaRéférence d'article
Data1926
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
AlorraNoël basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaJesus haurra templuan aurkitzearen ganean : noela in Gure herria. Gure herria ; No Seigarren urtea - (Sixième année) - 2 - otsaila-février 1926
Egile nagusia(k)
MotaRéférence d'article
Data1926
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
AlorraNoël basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaElicara erabiltceco liburua. Ioannes Etcheberri Dotor Theologoac eguina. Eta iaun Noble Bertrano de Etchaus Tursce, Archiphizpicu digneari, dedicatua.
Egile nagusia(k)
MotaLivre
Data1665
HizkuntzaBasque
EuskarriaNumérique
GaiaLittérature de dévotion
Religion
Debozionezko literatura (eus)
Erlisione (eus)
AlorraLangue basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaJ. Etxeberri Sarakoa : Lan hautatuak (euskal klasiko)
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Kintana, Xabier (....-....) (Éditeur scientifique)
MotaLivre
Data1972
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
GaiaETXEBERRI, Joanes Sarakoa
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaManual devotionezcoa, edo ezperen, oren oro escuetan errabilltçeco liburutchoa. Escarazco versutan eguina, eta guztia bi partetan bereçia. Lehenean iracasten direla, Guiristino commun batec, iaquin behar dituen gauça guehienac : bercean, errateco lituquen, halaber othoitz guehienac...[Bi-garren liburua. Guiristinoac erran behar lituzquen othoitcez. Sine intermissione orate...] [par Jean Etcheberri]
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Mongiron Millanges, Jacques (....-....) (Imprimeur / Imprimeur-libraire)
MotaLivre
Data1669
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaObras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712)
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Etcheberri, Joannes (Sarakoa) (....-....) (Auteur)
MotaLivre
Data1907
HizkuntzaEspagnol
EuskarriaPhysique
GaiaEtcheberri, Joannes(Sarakoa)
Linguistique -- Pays basque : Grammaire -- Pays basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaObras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri: (1712) : LI
Egile nagusia(k)
MotaLivre
Data1907
HizkuntzaBasque, Espagnol
EuskarriaPhysique
GaiaEtcheberri, Joannes d' (1688-1749)
histoire -- basque (langue)
littérature basque -- 18è siècle
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaManual devotionezcoa edo ezperen oren oro escuetan errabiltçeco liburutchoa : escarazco versutan eguina, eta guztia bi partetan berecia
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Lafitte, Piarres (1901-1985) (Donateur)
MotaLivre
Data1978
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
GaiaLittérature de dévotion
Debozionezko literatura
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaManual devotionezcoa, edo ezperen, oren oro escuetan errabilltçeco liburutchoa. Escarazco versutan eguina, eta guztia bi partetan bereçia. Lehenean iracasten direla, Guiristino commun batec, iaquin behar dituen gauça guehienac : bercean, errateco lituquen, halaber othoitz guehienac...[Bi-garren liburua. Guiristinoac erran behar lituzquen othoitcez. Sine intermissione orate...] [par Jean Etcheberri]
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Mongiron Millanges, Jacques (Imprimeur / Imprimeur-libraire)
MotaLivre
Data1669
HizkuntzaBasque
EuskarriaNumérique
GaiaReligion
Littérature de dévotion
Debozionezko literatura
Erlisione
AlorraLangue basque
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaElicara erabiltceco liburua. Ioannes Etcheberri Dotor Theologoac eguina. Eta iaun Noble Bertrano de Etchaus Tursce, Archiphizpicu digneari, dedicatua.
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Lafitte, Piarres (1901-1985) (Donateur)
Institution Notre Dame de Belloc. Urt ....-.... (Donateur)
MotaLivre
Data1665
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
GaiaLittérature de dévotion
Debozionezko literatura
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaManual devotionezcoa : edizio kritikoa. Lehen zatia
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Altuna Bengoetxea, Francisco María (1927-2006) (Éditeur scientifique)
Lafitte, Piarres (1901-1985) (Donateur)
MotaLivre
Data1981
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
GaiaLittérature de dévotion - Edition critique
Debozionezko literatura : Edizio kritikoa
PDF Partekatzeko
Image
IzenburuaEskualdunen loretegia. [02], Joanes Leizarraga. Pedro de Ezcurra. Miguel de Aldaz. Joan de Eliçalde. Materre. Joanes Etcheberri in Gure herria. Gure herria ; No Bederatzigarren urtea - 9e année - 2 - mars-avril 1929 epaila-jorraila
Egile nagusia(k)
Beste egilea(k)Ezcurra, Pedro de (....-....) (Auteur)
Aldaz, Miguel de (....-....) (Auteur)
Elizalde, Juan de (....-....) (Auteur)
Materre, Estebe (....-....) (Auteur)
Etcheberri, Joannes (1580-....) (Auteur)
Lafitte, Piarres (1901-1985) (Éditeur scientifique)
MotaRéférence d'article
Data1929
HizkuntzaBasque
EuskarriaPhysique
Gaiaanthologie
littérature basque
PDF Partekatzeko