Tokiko historia da gogoko lanketa hainbat ikerlari, zale amorratu, historialari, genealogistentzat. Hauek maiz beren ikerketa lanaren emaitza zabaltzen dute publikoari artikuluak argitaraziz, adituak edo estudio deituak diren agerkarietan. Euskal Herrian horrelako aldizkariak badira, berezituak batzuetan, argitalpen maiztasun desberdinekoak, egitura anitz dituztela sustatzaile: elkarte, museo, edo aditu batzar. Horra hemen azken agerkarien edukien gain soako bat.

 

 

 

Euskal museoko aldizkaria 192. Société des Amis du Musée basque. 2019ko 2. urte erdia (elebitan)

Aurkibidea:

- Editoriala / Editorial. Jean-Michel Bedecarrax

- Développement urbain de Bayonne au temps de Léon Bonnat. [Baiona hiriaren garapena Léon Bonnat-ren garaian] Olivier Ribeton

- De Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port d’après les guides touristiques (1862-1913) : représentation et perception des lieux. [Baionatik Donibane Garazira gidalarien arabera (1862-1913): tokien irudikapena eta hautematea] Pierre Laborde

- Mines et fonderies de cuivre en vallée d’Aezkoa aux XVIIIe et XIXe siècles. [Aezkoako ibarreko mehategiak eta burdinolak XVIII. eta XIX. mendeetan] Gilles Parent eta Jonas Errazkin

- Du service éducatif au service des publics et du développement culturel : 30 ans de médiation au musée (1989-2019). [Hezkuntz zerbitzutik jendeen eta kultur garapenaren zerbitzura: museoa bitartekari 30 urtez] Maider Etchepare Jaureguy

- Junes Casenave Harigile (1924-2018). Jean-Louis Davant

- Argazki argitaratu. Anaiz Aphaule-Duperret

Non aurkitu obra hau?

 

Ikuska 44. Euskal iker elkartea. 2019ko 4.hiruila (frantsesez)

Aurkibidea:

- La Bataille de Roncevaux - 2 – nouvelle hypothèse concernant la voie, le lieu de la bataille et de la mort de Roland. [Orreagako gudua - 2 – bideari, guduaren lekuari eta Errolanen heriotzari buruzko hipotesia berria] Eric Dupré-Moretti, Jean Perez, Jean Peyrottes & Christian Saint-Arroman

- Zurgintza, l’art des maisons à ossature de bois en Vasconie - 6. [Zurgintza, egurrezko hezurdurako etxegintza Baskonian] Mikel Duvert

- La corderie au Paléolithique supérieur (Magdalénien) à l’ère des rouets mécaniques. [Sokagintza Goi Paleolitikoan (Madeline Aldia) errota mekanikoen aroan] Erik Gonthier

- Monnaies exhumées au cours des sondages archéologiques et fouille programmée de structures pastorales d’époque moderne (Urkuluagibel, Saint-Michel, Pyrénées Atlantiques). [Arkeologia zundaketa eta aro modernoko artzain-egituren miaketa denboran lurpetik ateratako txanponak (Urkuluagibel, Eiheralarre, Pirineo Atlantikoak)] Eric Dupré-Moretti

Non aurkitu obra hau?

 

Revue Généalogie et Histoire des Familles [Genealogia eta Familien historia aldizkaria] 106, abendua 2019 (frantsesez)

Aurkibidea:

- Les Forgerons du Pays Basque. [Euskal Herriko arotzak] Durruty

- Baptiste Dibiry, contre-maître et corsaire. [Baptiste Dibiry, kontramaisu eta kontsario] Sarlangue

- Les Jeux Olympiques de 1924 à Paris (complément). [1924ko Joko Olinpikoak Parisen (osagarri)]C. Jauréguy et B. Béhoteguy

- Roger Etchegaray, éléments généalogiques. [Roger Etchegaray, geneologia elementu zenbait] -M. Douyrou

- Pierre Gentien, un orthésien émigré en 1860 aux USA. [Pierre Gentien, orthezetar bat EEBBra erbesteratua 1860an] -M. Douyrou

- Forgerons de la vallée d’Ossès. [Ortzaizeko ibarreko arotzak]. X. Cabantous

Non aurkitu obra hau?

 

Anuario de Eusko Folklore - Eusko Folklore Urtekaria 53, 2018-2019 (hirueletan): « Hiri antropologia »

Aurkibidea:

- Etnografia ibiliz. Ibilbide generikoak. Donostian zehar. Miren Urquijo Arregui

- Poder y potencia en la ciudad: cuidado, participación y defensa comunitaria. [Hiriaren boterea eta indarra. Arreta, parte hartzea eta erkidego-babesa.] Igor Ahedo Gurrutxaga

- Bilboko auzo-ertzetako “zauriak” interpretatzen. Muga-espazioen transformazio urbanoa eta eraldaketa estetikoaren eraginak. Isuski Vivas Ziarrusta

- Une anthropologie de la citoyenneté basque. [Euskal herritartasunaren antropologia bat.]  Thomas-Pierre-Hiraboure Mathey-Cardonnel

- Open your sormena ! Euskara eta hiria. Mugak eta aukerak. Xabier Aierdi Urraza

- Registro y transmisión del patrimonio inmaterial: deep-learning y polvo estelar. [Gorpuzgabeko ondarearen miaketa eta transmizioa. Ikaskuntza sakona eta izar hautsa.] Urkiri Salaberria Gracia

- Las asociaciones taurinas en Álava: la afición a los toros. [Arabako zezenketa-elkarteak: zezen-zaletasuna.] Montserrat Ocio Vallejo

- Joxemiel Barandiaren eta biok. Liburu-laburpena. Jaione Apalategi Begiristain / Jokin Apalategi Begiristain

Non aurkitu obra hau?

 

Le Festin 112, urtarrila 2020 (frantsesez): « La Magie du chemin de fer » [Burdinbidearen magia]

Bi artikuluk Euskal Herria aipatzen dute:

- 1877-1952 : la côte basque en tramway [1877-1952: euskal itsasbazterra tranbiaz], Jacques Battesti.

- Dax, Biarritz : arrêts en gares du midi [Akize, Biarritz: Midi geltokietan geldituz], Xavier Rosan.

 

 

 

 

Non aurkitu obra hau?

 Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne [Baionako Zientzien, Letren eta Arteen elkartearen aldizkaria] 173, 2018koa 2019an agertua (frantsesez)

Aurkibidea:

Des Bayonnais dans l’Histoire [Baionar zenbait Historian]

- L’ascension sociale d’une famille basque sous la Régence : les d’Artaguiette d’Iron [Euskal famillia baten jendarte mailako goititzea: d’Artaguiette d’Irontarrak] , Arnaud Batsale

- Henry Poydenot : un Bayonnais à Frodsdorf (1878) [Henry Poydenot : baionar bat Frodsdorfen (1878)], Daniel Poydenot

- Les Delay, une famille devenue bayonnaise [Delaytarrak, baionarra bilakatu familia bat], Olivier Ribeton

- L’air de famille. Les enfants de la collection Gramont présentés par la Ville de Bayonne et le Musée Basque [Senideen arteko eitea. Gramont bildumako haurrak Baionako Hiriak eta Euskal Museoak aurkezturik], Olivier Ribeton

Bayonne et le Pays Basque face aux guerres [Baiona eta Euskal Herria bi gerlen aitzinean]

- Chasseurs cantabres et chasseurs basques [Kantabriar ihiztariak eta euskal ihiztariak], Général Gérard Folio

- Debussy à Saint-Jean-de-Luz en 1917 [Debussy Donibane-Lohizunen 1917an], Etienne Rousseau-Plotto

- 1918 à Bayonne d’après les archives d’Ernest Fort [1918 Baionan Ernest Forten artxiboen arabera], Sophie Cazaumayou

- 1918-1919, les Américains à Bayonne [1918-1919, Amerikarrak Baionan], Maryline Chevrel

- 1918 : vers une nouvelle carte politique de l’Europe [1918: Europaren mapa politiko berri bati buruz], Jean-Paul Jourdan

De nouveaux équipements à Bayonne et au Pays Basque [Ekipamendu berriak Baionan eta Euskal Herrian]

- La crue de février 1879 à Bayonne et dans sa région [Otsaila 1879ko ur handitzea Baionan eta bere bazterretan], Jean-Paul Jourdan

- Le pont Saint-Esprit à Bayonne [Baionako San Izpiritu zubia], Maryline Chevrel

- Les grands magasins de Bayonne et du Pays Basque 19e-20e siècle [19-20.mendeko saltegi handiak Baionan eta Euskal Herrian], Eugénie Gallaso

Non aurkitu obra hau?

 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu