Euskal Herria ahozko transmisioaren lurraldea da, non kantuak ahotik belarrira ibilki diren, belaunaldi batetik bestera… Euskal Museoko artxiboek, aldiz, ahozkotasuna ez zela transmisio molde bakarra erakusten dute. Kantuak idazten ziren, inprimatzen eta trukatzen. Kantu kaier ugari han aurki daitezke, maiz eskuz idatziak eta jatorri desberdineko testuak biltzen dituztenak, baita ere kantu ezagun, bertsolarien bat-batekoen transkripzio, inprimakien kopia, olerki, testu politiko ala oroitzarrezko franko.

Lekukotasun horien artean bada 1853ko bat, [Six chansons basques] (Sei euskal kantu) deitua dena. Izenburua bitxia aurki daiteke errealitatean dokumentuan bederatzi testu baitira. Eskuizkribuaren egilea ezezaguna da, baina bere hautuek Aldudeko herriari atxikia dela dudarik gabe uzten dute. Testuak euskaraz dira, baina izenburu eta iruzkinak frantsesez.

Perkain, Aldudeko legendazko pilotaria

 

Eskuizkribuetako bederatzi kantuetarik, 4 pilotari buruz dira, bakoitzak Aldudeko jokalari batuen “garaipen dirdiratsuak” kontatzen dituztenak. Lehenak eta azkenak, Chanson sur la partie de paume jouée à St Palais entre Percain et Açantza (Perkain eta Azantzaren artean Donapaleun jokatutako pilota partidari buruzko kantua) eta Chanson sur la partie de paume qui se joua à Tolosa (Tolosan jokatutako pilota partidari buruzko kantua) XVIII. mendeko Aldudeko Perkain pilotari famatua goraipatzen dute.  Haren sorturtea ezezaguna da (menturaz 1760 inguruetan), haren izena dudazkoa (Juan Martin Inda?) eta Aldudarra zela ere zalantzan ezartzen da(1). Baina legenda bat bilakatu da, kantu horiei esker, baita ere antzezlan bat (Perkain; drame sous la Terreur et dans le pays Basque, Harispe, 1903) eta opera bati esker (Perkain, Légende lyrique en 3 actes, livret de Pierre-Barthélémy Gheusi). Eskuizkribuko bi kantu horietarik lehena, Perkain eta Azantza edo Norat joaiten zira izenekin ezagutua ere, 1790ko liteke.

Pilotari buruzko beste bi kantuak Cantu berriak eta Chanson sur la partie de paume jouée entre les français et les espagnols à Lamiareta  (Lamiaretan frantses eta espainolen artean jokatutako pilota partidari buruzko kantua) 1850 eta 1853koak dira. Herriko beste gazte batzuen garaipenak eta herritarren harrotasuna aipatzen dituzte.

(…) Lehen aldico dena
Landare gazte bat
Aguertcen bai çalhoina
Celhay deitcen den bat,
Luce eta lerdena,
Onhesta orobat,
Menturaz daithakena
Don Percain berri bat. (…)
(…) Apparait sur le pré
Pour la première fois
Une jeune pousse
Nommée Celhay
Grand, svelte,
Et honnête
Qui pourrait devenir
Un nouveau Don Percain (…)

 

1853ko Urruñako koplarien gudua

Eskuizkribuko beste hiru testu Anton Abadiak 1853an Urruñan besten kari antolatutako bertso lehiaketatik heldu dira. “Bayonne – Imprimerie Fossé et Lasserre” eskuzko iruzkinak agerian uzten duen bezala, kopia inprimaki batetarik egina da, segur ere zeingehiagoken ondotik testuak zabaltzeko argitaratzen ziren bertso-paper horietako batetik.

Hiru testuek gai bera dute, epaimahaiak inposatukoa: “Uruguaiko Montevideorantz abian den euskaldun gazte baten penak”. Eskuizkribuko ordenak ez du epaileen sailkapena segitzen, lehenik agertzen den kantua Martin Egiategirena baita, Montevideon bertan idatzia, 1853ko ekainaren 24an. Sariztatua izan ez zen obra bat, baina inprimatua eta zabaldua izan zena ala ere, eta eskuizkribuaren egileak artoski kopiatu duena, aldaketa bakar bat ekarriz, inprimakian agertzen ez den beharrezkoa zitzaion gehitze bat : autorea Aldudekoa zen!

Beste bi kantuak Bardozeko Bernard Celhaberen obra dira bata (Entzunik espantutan Indien berria), Garaziko Landarretxena bestea (Nahi nuen kantatu). Deigarri da 1853ko lehiaketa horretan parte hartu zutela Gratien Adema « Zalduby » idazleak, eta Pierre Topet Etxahun Zuberuko koblalariak.

Martin Eguiategiren testua inprimaturik - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65316404/ Bi lehen sarien bertsoak inprimaturik. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65341514/

 

Sabeleko mina eta horren eraginak

Bi azken testuek gai osoki desberdinak jorratzen dituzte: 1852an Baionako diozesako bikario orokor izendatua izan zen Harramboure abadeari buruzko bat alde batetik, eta Chanson sur ma colique et ses effets (nire sabeleko mina eta horren eraginei buruzko kantua) bestalde.

Anonimoa gelditzen den azken testu horrek kontatzen ditu, 12 koplatan, bat-batean sabeleko min izugarri batek harrapatzen duen gazte baten gorabeherak:

Gogoz lorietan nintcen
Yaunac bertzela penxatcen
Colica çaut betan yauzten
Ene errayac bihurtcen
Eri banintçan galdatcen !
(…) J’étais d’humeur joyeuse
Mais Dieu pensait autrement
La colique me descendit soudain
Transformant mes reins
A me demander si j’étais malade !

Lehen sendabideek ez dute eraginik izanen, baina – Jainkoaren esku hartze bati esker – ondokoek bai. Ipuin horren irakaspena azken koplan agertzen da:

Yende onac, ene baithan,
Harçaçue egun huntan
Escola çuen onetan :
Preça beti osasuna
Yaun-onaren onthasuna,
Beldursco içan gaitçaren
Beldurrago colicaren
Baina guciz Yaincoaren !
Braves gens,  tirez ce jour
Un enseignement
De mon cas :
Appréciez toujours la santé,
Ce don du bon Dieu
Redoutez le mal
Redoutez davantage la colique
Mais surtout redoutez Dieu !

 

Dokumentu numerikoa

Numerizatutako dokumentua Bilketan aurki dezakezu: http://gordailu.bilketa.eus/notice.php?q=id:196096

 

Escualdun baten biotzminac Montebideorat Yuanez

Hona (Aldudeko) Martin Egiategiren testu osoa:

Escualdun baten biotzminac Montebideorat Yuanez Les peines d’un basque allant à Montevideo
Gazte nintcen oraino,
Aski errana da,
Adin hartan gutino
Gauça phisatcen da :
Aditu nuyeneco
Montebiden fama
Herriaren uzteco
Lotcen çaut sulama.
J’étais encore jeune,
Et il est assez dit
Que l’on pèse moins les choses
À cet âge là :
Dès que j’entendis
La réputation de Montevideo,
S’embrasa en moi l’envie
De quitter le pays.
Ni airatceco becen
Tratantec hartceco
Sareac prest çauzkaten
Dena erraiteco,
Yaun hekien mihian,
Ez da dudatceco,
Onthasunen erdian
Naiz behin bethico.
Si c’était pour me faire décoller,
Les trafiquants pour me prendre
Avaient leurs filets tendus, prêts
A dire n’importe quoi,
D’après la langue de ces messieurs
Il n’y avait pas de doutes,
Au milieu des richesses
J’entrais une fois pour toute.
Ederki llilluratu
Nautenean elhez,
Ninduten amarratu
Cinez eta leguez :
Guero atchikitceco
Portuan auhenez,
Bicitcen ikhasteco,
Nituenac yanez !
Ils m’ont joliment émerveillé
Avec leurs mots,
Ils m’ont amarré
Par mes engagements et par la loi :
Pour me garder ensuite
Au port  en pleur,
Mangeant ce que j’avais
Pour m’apprendre à vivre !
Pasayaco demboraz
Gaitcic erraiteco
Nihorc ez du menturaz
Clarki mintçateeco :
Lur-sagar ustel asco
Chardin beguigorri
Han ciren yastatceco.
Bihotz altchagarri.
Sur le temps de passage
Personne n’ose
Dire du mal.
Pour parler clairement ;
Beaucoup de pommes de terre pourries
Et des sardines aux yeux rouges
Voila ce qu’il y avait à déguster.
A en soulever le cœur.
Hala guinduen ere
Sabela cimurric,
Içan gabe batere
Amenxen beldurric;
Goiti-beheiti agudo,
Beguia ilhunic,
Ikhusi Montebido
Doi doia biciric.
Et nous étions ainsi
L’estomac serré
Sans avoir jamais
Peur de nos rêves
Montant et descendant sans cesse
Le regard noir
Voulant voir Montevideo
Un minimum en vie.
Biciaren erdia
Baita esperantca,
Untcico miseria
Ahantciric datça :
Celacotz leihorrian,
Cioten, multçoca
Urre-cilhar hirian
Biltceco ahurca.
Si la moitié de la vie
Est fait d’espérance
La misère du bateau
Était oubliée :
Car à terre il y avait,
C’est ce qui se disait,
De l’or et de l’argent
A ramasser à pleine main.
Bainan enganioa
Orai dut ikhusten,
Ene erhokeria
Ongui deithoratcen;
Amenx eder batetic
Nola den ilkhitcen,
Onthasunen erditic
Escale huts nintcen !
Mais la tromperie
Je la vois maintenant
Je regrette amèrement
Ma folie ;
Comment un beau rêve
Peut s’effondrer,
Au lieu d’être au milieu de richesses
Je n’étais plus qu’un mendiant !
Urruneco eltcea
Errana da urrez,
Ikhus beça etchea,
Aurkhitcen da lurrez !
Cer erran guehiago
Atceman gaichoez!
Oguian guehichago
Gasnaki emanez.
Le pot lointain
On le dit d’or,
Dès qu’on l’a à domicile
On s’aperçoit qu’il est de terre !
Que dire de plus
Des pauvres attrapés !
En mettant plus de fromage
Dans leur pain.
Alde gucietaric  
Hunat ethorriac,
Edo çoin motetaric
Guiçon galgarriac,
Irabaciac chuhur,
Ardura gastuac,
Gaizki ez laizke segur
Carcelan sarthuac.
De tous les côtés
Venus ici,
De tous types,
Tous des perdants,
Les bénéfices rares
Les frais plus nombreux,
Ils ne seraient certainement pas plus mal
Enfermés en prison.
Nonbait balu yendeac
Nonbait descanxua,
Badire languileac
Non da sosegua ?
Batean guerla eta
Bertcean ohointça
Nun nahi canibeta,
Noiz nahi hil hotça.
Si seulement ces gens
Avaient un lieu de repos,
Il y a des travailleurs
Mais où est l’argent ?
Pour l’un la guerre
Pour l’autre le vol
Partout des couteaux,
Toujours des cadavres.
Lur batetaric salto,
Ya bertcera curri,
Hemen gabiltça suelto
Nigar-eguingarri!
Hain ongui nintakena
Nere sort-herrian,
Cer yan-edan nukena
Aita-amen aldian !
Sautant d’une terre
Courant déjà sur l’autre,
Nous y voila souvent
Au bord des larmes !
Que je serais bien
Dans mon pays natal
Que ne mangerais et boirais-je pas
Au côté de mes parents !
Nun çarete gazteco,
Oi! lagun maiteac,
Nun dire bestetaco
Gure dostatceac?
Cer anaitasun eta
Cer alegrantcia!
Ala iraungui baita
Orduco bicia!
Où êtes-vous,
Oh ! Amis de mon enfance,
Où sont les jeux
De nos fêtes ?
Quelle fraternité et
Quelle joie !
Si la vie d’alors
Avait duré ainsi !
Aidiz hemen trumilca
Gabiltça, tristeac!
Elgarrentçat beldurka,
Cer dohakabeac !
Ardurenic  halere
Mairuac iduri,
Eman gabe batere
Condu arimari!
Mais nous venons ici,
En nombre, tristes de nous !
Effrayés les uns par les autres,
Quels malheureux !
Même les plus responsables
Ressemblent à des maures,
Sans jamais rendre compte
À leur âme !
Oraintche egagutcen
Dut cinez eguia,
Beranche auhendatcen
Ene haurkeria !
Batbederac hargatic
Guerorat guardia,
Bederen casco dunic !
Hunat ez abia.
C’est maintenant
que je découvre la vérité,
Trop tard que je me lamente
Sur mon enfantillage !
Que chacun garde
Cela à l’avenir,
De moins ce qui en ont dans le crâne !
Ne venez pas ici.
Harçaçue exemplu
Nere Escualdunac,
Ez ceren enganatu,
Gazteco lagunac !  
Hor berean duçue
Segur onthasuna,
Beiratçen baduçue
Yarreikitasuna.
Prenez pour exemple,
Mes basques,
Mes amis de jeunesse
Qui ne s’étaient pas trompés !
Vous avez la richesse
Là-même où vous êtes
Pour peu que vous respectiez
La persévérance.
Hitzno bat curetaco,
Arreba Cattalin,
Churi guciac oro
Ez dire, ez irin !
Etçaitçu gaitcituco
Erraitearekin :
Presuna ohorezco
Batño hunat ez yin !
Un petit mot pour toi,
Ma sœur Kattalin,
Tout ce qui est blanc
N’est pas farine !
Cela ne te fera pas de mal
De te dire que
Pas une seule personne d’honneur
N’est venu par ici !
Batbederac deçala
Yayo- den herria
Preça , ama beçala,
Lur maithagarria.
Duelaric seguitcen
Bicitce moldea
Hortantche da aurkhitzen
Ceruco bidea.
Que tout un chacun
Apprécie, comme sa mère,
Le pays où il est né,
La terre bien aimée.
C’est en suivant
ce mode de vie
que l’on découvre
le chemin du ciel.
Montevideo, le 24 Juin 1853. Martin EGUIATEGUY.  

Bibliografia

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Gure hautaketa