"Mutill koxkor bat itxu-aurreko
zubela aldamenian,
gizon burusoill bizar-zuri bat
bi makuluren gañian,
kale eskiñan ikusi nuben
iñora eziñ joanian;
ta bera nor zan jakiñ nayian
inguratu nintzanian....
limosnatxo bat eskatu ziran
Jainkuaren izenian."

 

 

Pedro Maria Otañok (1857-1910) sorterria zuen Gipuzkoako Zizurkilen bukatu nahi izan zuen bere bizia, baina pobreziak erbestera kondenaturik, Argentinako panpan zendu zen.

Bere zorigaitzak olerki (Alkar 1904), bertso eta opera baten (Artzai mutilla, 1906) sortzeko baliatuko ditu.

Limosnatxo bat bere bertso ezagunenetarikoa da ausartzia eta maisutasun teknikoagatik agurtua.

 

Limosnatxo bat   L’aumône
Mutill koxkor bat itxu-aurreko
zubela aldamenian,
gizon burusoill bizar-zuri bat
bi makuluren gañian,
kale eskiñan ikusi nuben
iñora eziñ joanian;
ta bera nor zan jakiñ nayian
inguratu nintzanian....
limosnatxo bat eskatu ziran
Jainkuaren izenian.
 

Je vis un homme chauve à barbe blanche
sur deux béquilles,
Un jeune garçon en guise de guide d’aveugle
à ses côtés,
Au coin de la rue,
ne pouvant aller nulle part ;
Et quand je m’approchai,
voulant savoir qui il était,
Il me demanda l’aumône
au nom de Dieu.

Zerbait emanaz galdetu niyon
altzan modu onenian,
jayotzatikan al zeukan ala
gaitzak artuba mendian;
erantzun ziran: ez, semia, ez,
nik sasoya nubenian,
ez nuben uste iritxitzerik
onetara azkenian ...
gaur limosna bat eskatutzen det
Jainkuaren izenian.
 

En lui donnant quelque chose
je lui demandai poliment,
Si c’était de naissance
ou si le mal l’avait pris durant sa vie,
Il me répondit : Non mon fils, non,
quand j’avais toute ma santé
Je ne pensai pas en arriver
finalement là…
Aujourd’hui je demande l’aumône
au nom de Dieu.

Eta seguitu zuben esanaz:
— lengo gerrate denian,
ni aurren xamar ibiltzen nintzan
beti edo geyenian;
nekatu gabe, aisa igoaz
aldapik luzienian;
etzan burura asko etortzen
gu ala gebiltzanian...
gero limosna eskatutzerik
Jainkuaren izenian.
  Et il poursuivit en disant :
— Lors de la dernière guerre,
J’étais presque toujours devant
Toujours ou presque ;
Sans me fatiguer, montant facilement
La plus longue des côtes :
Il ne me venait pas beaucoup à l’esprit
Quand nous allions ainsi…
Que nous demanderions l’aumône
Au nom de Dieu.
Odolak bero eta buruba,
arrua daguenian,
edozeiñ moduz sartutzen da bat
alako itxumenian,
atsekabe ta negar-samiñak
badatoz ondorenian;
nola erebait batek biziya
utzitzen ez dubenian...
limosnatxo bat eskatu biar
Jainkuaren izenian.
  Quand on a le sang chaud
Et la tête fière,
D’une quelconque manière on s’enferme
Dans une telle cécité,
Chagrin et larmes acides
Viennent par la suite ;
Et c’est ainsi que
S’il ne veut laisser sa vie…
Il doit demander l’aumône
Au nom de Dieu.
Iñoiz pentsatzen nere artian,
ni jarritzen naizenian,
gaur ere asko dirala joango
lirakenak zuzenian,
ez luke iñork sinistatuko
zer pena ematen diran..
Ai!, orla nintzan ni ere sano
ta gazte nenguenian...
gaur limosna bat eskatutzen det
Jainkuaren izenian.
  Parfois je songe
Lorsque je m’assois,
Qu’aujourd’hui aussi beaucoup
Partirons tout droit,
Et personne ne peut croire
Combien de peine cela me donne…
Aï ! Moi aussi j’allai ainsi,
Quand j’étais plein de santé et jeune…
Aujourd’hui je demande  l’aumône
Au nom de Dieu
¡Ai! txohakeri asko egiten,
da zentzurik ez danian,
sinista zazu ur au pasia
daukanaren esanian;
obiago da sasoi dan arte
sayatutzia lanian,
negar egiñaz ibilli gabe
gero denbora joanian...
limosnatxo bat bildu eziñik
Jainkuaren izenian.
  Aï ! On fait beaucoup de bêtises
Quand on n’a pas de bon sens,
Crois donc ce que te dis
Quelqu’un qui est passé par là ;
Il vaut mieux tant qu’on en a la force
Entreprendre et travailler,
Sans aller pleurer ensuite
Quand le temps est passé…
Sans pouvoir ramasser une aumône
Au nom de Dieu.
Pedro Mari Otaño, Alkar¸ 1904   Pedro Mari Otaño, Alkar¸ 1904 

Entzun Zapi eskale taldearen bertsioa Youtube-en: https://www.youtube.com/watch?v=nsHKKUlWTaY

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Testu hautatu guztiak

Testu hautatuak