Les touristes qui visitent ces contrées pour la première fois sont portés à croire que les Basques et le pays basque ont toujours été tels qu'ils le sont aujourd'hui. Bien au contraire, presque tout y a changé, et jamais les mutations n'ont été plus grandes que dans ces trente dernières années et pendant le second Empire.

L'ancienne autonomie est tout à fait passée, mais l'honnêteté et la fierté qu'elle a engendrées persistent toujours. Beaucoup de vieilles coutumes sont tombées en désuétude, beaucoup ont disparu, de vieux monuments ont été détruits, les routes surtout ont été transformées. (…)

 

Wentworth Webster (1828-1907) Uxbridge-en sortutako apez anglikanoa zen, baina 40 urtez Euskal Herrian bizi egona, Biarritze, Donibane Lohizune eta Sararen artean. Bere herri berriaz zaletua, argitaratu zituen euskal ipuinen lehen bildumetariko bat, baita hizkuntza, kultura eta ohidurei buruzko bilduma ugari ere. Bizi bukaeran, 1901an, lagun batzuei baizik zabaldu ez zuen obra argitaratu zuen : Les loisirs d’un étranger en Pays basque. [Atzerritar baten aisialdiak Euskal Herrian].

Bere ohar pertsonalen bilduma  da Euskaldunei, euskara, arkeologia, xiberotar pastorala edo Euskal herriaren historiari buruz. Sarhitzan bere helburuak adierazten ditu, eta gizon zahar baten urrikiak agerian uzten ditu, maite duen herriak jasan dituen eraldaketen aurrean.
 

Préface   Sarhitza
Je ne fais pas ce recueil des pièces disparates, parce que je leur crois une importance scientifique, mais à cause des grands changements qui sont survenus dans le pays basque et dans les environs.  

Puska desberdinetako bilduma hau ez dut osatzen hauen garrantzia zientifikoan sinesten dudalako, baina herrian eta inguruetan gerta diren aldaketa handiengatik.

Les touristes qui visitent ces contrées pour la première fois sont portés à croire que les Basques et le pays basque ont toujours été tels qu'ils le sont aujourd'hui. Bien au contraire, presque tout y a changé, et jamais les mutations n'ont été plus grandes que dans ces trente dernières années et pendant le second Empire.  

Lurralde hauek lehen aldikoz bisitatzen dituzten turistak Euskaldunak eta Euskal Herria betidanik gaur diren bezala direla sinestera eramanak dira. Alderantziz, kasik dena aldatu da, eta aldaketak ez dira inoiz azken hogeita hamar urteak eta Bigarren Inperioan bezainbat izan.

L'ancienne autonomie est tout à fait passée, mais l'honnêteté et la fierté qu'elle a engendrées persistent toujours. Beaucoup de vieilles coutumes sont tombées en désuétude, beaucoup ont disparu, de vieux monuments ont été détruits, les routes surtout ont été transformées.   Lehengo autonomia  osoki iragana da, baina sortu zituen zintzotasun eta harrotasunek irauten dute. Lehengo usaia andana bat zaharkiturik gelditu dira, anitz desagertu dira, eraikin zahar batzuk desegin dira, bideak bereziki eraldatu dira.
Les feux de saint Jean, comme cérémonie religieuse, sont presque négligés; autrefois, on les allumait devant chaque ferme et devant chaque maison à la campagne, on en faisait le tour avec prière. On n'allume guère à présent le feu au carrefour le plus proche après un décès, et les passants n'y disent plus le Pater et ne jettent plus une pierre sur le tas à côté. Les cérémonies de mariage et d'enterrement ont peu à peu perdu leur couleur locale et sont devenues pareilles à celles du reste de la France.   Donibaneko suak, eliza-ospakizun gisa, kasik bazterrera utziak dira; lehen etxalde eta etxe bakoitzaren aitzinean pizten ziren, haien itzulia otoitzetan egiten zen. Orain heriotza baten ondotik ez da maiz surik pizten bidegurutze hurbilenean, eta iragaileek ez dute gehiago han Pater-ik erraten, eta ez diote harririk ondoko metara botatzen. Ezkontza-ospakizun eta ehorzketak pixkanaka tokiko berezitasuna galdu dute eta Frantziako beste lekuetan bezalakoak bilakatu dira.
Les vieilles danses basques, dont on se vantait autrefois, sont inconnues, sauf dans la Soule. Même les grands jeux de pelote, qui passionnent les Basques, se sont beaucoup modifiés depuis l'invention du chistera, et depuis l'existence d'une école de joueurs professionnels pour des prix d'argent. La maladie des châtaigniers a amené des changements dans le régime de la propriété foncière. On laisse le cidre pour le vin, et les vignes remplacent les vergers.   Euskal dantza zaharrak, lehen goraipatzen zirenak, ezezagunak dira, Xiberoan aparte. Pilota joko handiak ere, Euskaldunen interes handia pizten dutenak, eraldatu dira xistera asmatu denetik, eta diru sarientzat ari diren jokalari profesionalen eskola badenetik. Gaztainondoen eritasunak lur-jabetasun erregimenean aldaketak ekarri ditu. Sagardoa uzten da ardoaren alde, eta mahastiek sagardiak ordezkatzen dituzte.
Mais les plus grandes modifications sont celles occasionnées par les changements et les améliorations des routes et par le chemin de fer. Il n'y a guère une seule route ni un seul chemin dans le pays basque qui n'aient pas été modifiés depuis que je connais le pays. C'est en ne tenant pas compte de ces changements que les touristes se trompent le plus. Ils s'imaginent suivre les traces de César ou de Charlemagne, des pèlerins ou des armées du moyen âge, ou même des troupes de la Révolution ou du premier Empire, lorsqu'ils parcourent une route qui n'existait pas il y a vingt ou trente ans.   Baina kanbiamendu nagusienak bideen aldatze eta hobekuntza eta burdinbideak eragindakoak dira. Euskal Herri osoan  bide edo errepiderik kasik ez da aldatu ez dena herria ezagutzen dudanetik. Aldaketa hauek kontutan ez hartuz da turista gehien enganatzen. Zesar edo Karlomagno edo erdi-aroko bailari edo armaden hatzen gibeletik, edo Iraultzako edo Lehen Inperioko tropen bidetik ibilki dela irudikatzen du, jarraikitzen duen bidea ez zelarik existitzen duela hogei edo hogeita hamar urte.
Les cartes à consulter pour ces événements antiques ne sont pas celles des itinéraires de Joanne et de Bädeker, ni les excellentes cartes publiées dernièrement par le Ministère de l'intérieur. Jusqu'au temps de Charlemagne, il faut avoir recours aux Itinéraires d'Antonin ; pour le moyen âge, il faut étudier les routes des pèlerins et les chemins de Saint-Jacques; pour les guerres de la Révolution et du premier Empire, les cartes de Cassini, autrement on s'expose à s'égarer tout à fait et à faire entièrement fausse route.   Antzinateko gertakari horiendako kontsultatu behar diren mapak ez dira Joanne edo Bädeker-en ibilbideenak, ez eta Barne ministeritzak argitaratutako mapa bikainak. Karlomagnoren garaiak arte, Antonin-en ibilbideak baliatu behar dira; erdi-aroarentzat, beilarien errepide eta Santiagoko bideak; Iraultza eta Lehen Inperioko gerrentzat Cassini-ren mapak, bestela makur ibiltzeko eta osoki bide txarra hartzeko arriskuan jartzen gira.
On peut signaler les mêmes erreurs dans les études sur les monuments et sur l'architecture. Je me suis convaincu, par tout ce que j'ai vu quand je visitais le pays pour la première fois, que l'architecture et la construction romaines avaient été imitées et conservées, surtout pour les ponts et les chaussées, longtemps après le départ des anciens Romains. Mais tous ces ponts sont tombés aujourd'hui, toutes les vieilles routes ont été abandonnées ou remaniées.   Akats berak seinalatzen ahal dira eraikuntza eta arkitekturari buruzko ikerketetan. Segurtamen osoa banuen, herria lehen aldiz bisitatzen nuenean ikusi nuen guziarengatik, erromatar arkitektura eta eraikitzea atxikia eta imitatua izan zela, bereziki zubi eta bideentzat, Erromatarrak luzaz joan eta gero. Baina zubi guzi horiek eroriak dira egun, bide zahar guziak utziak edo birmoldatuak.
De même pour les églises, toutes ou presque toutes ont été restaurées. Les réparations et reconstructions, quelquefois nécessaires, toujours louables à un certain point de vue, n'ont pas toutes été heureuses au point de vue de l'archéologie. J'ai vu le style pur roman, descendant direct et légitime du gallo-romain, changé en une espèce d'arabe bâtard, par l'erreur d'un architecte restaurateur; j'ai lu des descriptions enthousiastes de fenêtres ogivales du XlIIe siècle que j'ai vu construire en plein XIXe siècle. Par conséquent, il est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui de déterminer avec certitude l'âge d'un monument du pays qu'il n'était il y a trente ans.   Elizentzat berdin, denak edo kasik denak zaharberrituak izan dira. Konponketa eta berreraikitzeak, noiztenka beharrezkoak, beti laudagarriak ikuspuntu batetik, ez dira denakegokiak izan, arkeologia aldetik. Ikusi izan dut estilo erromaniko garbi bat, galloromanikoaren ondoko zuzen eta zilegia, arabiar bastart mota batera eraldatua, arkitekto berritzailearen akatsez; XIII. mendeko arku zorrotzeko leihoen deskribapen kartsu batzuk irakurri izan ditut, leiho horiek XIX. mendean eraikitzen ikusi nituelarik. Ondorioz, herriko eraikin baten adina ziurtasun osoz finkatzea duela hogeita hamar urte baino anitzez zailago bilakatu da gaur egun.
La vieille maison basque, cette union remarquable de la maison de pierre avec la maison de bois (produit d'un pays où la pierre et le bois abondaient également) avec les deux pentes du toit toujours inégales, ne se construit plus. Il faut en chercher les rares exemples intacts dans les villages et les endroits écartés   Lehengo euskal etxea, harrizko etxe eta zurezko etxearen bateratze miragarri hori (harria eta zura ugari aurkitzen ziren herri batena), bi alde beti desberdineko teilatukoa, ez da gehiago eraikitzen. Hunkigabeko lagin arraroak herrixka eta leku baztertuetan bilatu behar dira.
Je dis tout ceci pour montrer qu'il ne faut pas toujours se fier au premier Guide ou aux premières impressions de voyage, si on veut posséder une connaissance exacte du pays.   Hori guzia erraten dut erakusteko ez dela beti lehen Gida edo lehen bidaia irudipenari fidatu behar, herriaren ezagutza zuzena ukan nahi badugu.
Les loisirs d’un étranger en Pays basque, Wentworth Webster, 1901   Les loisirs d’un étranger en Pays basque, Wentworth Webster, 1901

BnFaren alearen lehen orria, Gallican eskuragarri: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1030513

Bibliografia

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Testu hautatu guztiak

Testu hautatuak