Bilketak numerizatu azken liburuak sarean

Bilketa egitasmoaren baitan eta orai zonbait urte hauetan, euskal funtsen digitalizatze programa aitzina doa.
Horrela, numerizatuak diren dokumentuak dira euskarazko inprimaki zaharrenak (1914 aitzin), Frantziako liburutegi nagusiarekin partaidetzan, honek bere euskal funtsa bere aldetik numerizatzen ari duelarik, baita eukara hizkuntzaren azterketak ere, 1914 aitzinekoak betiere.
2018an egin zen numerizatze arialdia Baionako Euskal Museo eta Mediatekaren bildumetan oinarritu da baita Paueko liburutegikoetan. Orai sarean sartzen ari ditugu.
Bilketa atarian dokumentu numeriko hauek kontsulta ditzakezue:

 

Euskarazko obrak

Debozionezko literatura

Gueroco guero Axular 1643
Manual devotionezcoa Joanes Etxeberri (ziburukoa) 1669
Noelac Joanes Etxeberri (ziburukoa) 17..
Jesu-Christoren imitacionea Mixel Xurio 1720
Gudu izpirituala Joanes Haraneder (Itzulp.) 1750
Testamen çaharreco eta berrico historioa (lehen partea) Jean-Bernard Larregi (Itzulp.) 1775
Testamen çaharreco eta berrico historioa (bigarren partea) Jean-Bernard Larregi (Itzulp.) 1775
Meditacioneac Martin Duhalde 1775
Jaungoicoaren amar aguindubeetaco lelengo bosteen icasiquizunac Bartolome Santa Teresa 1816
Jaungoicoaren amar aguindubeetaco lelengo bosteen icasiquizunac Bartolome Santa Teresa 1817
Uscara libria confessioniaz   1824
Jesusen imitacioco edo berari jarraitcen eracusten duen libruba José Cruz Etcheverria (Itzulp.) 1829
Bici bedi Yesus Pedro Antonio Anibarro 1845
Bici bedi Yesus Pedro Antonio Anibarro 1852
Andre-dena Mariaren botherea   1854
Uscaldunaren laguna Emmanuel Inchauspe 1856
Liburu ederra Jean Duvoisin (itzulp.) 1856
[Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea]   1857?
Devociozco vicitzaraco sarrera San Francisco Salesec aterea José Cruz Etcheverria (Itzulp.) 1863
Jesus-en Viotz Sagradua   1868
San Ignacio Loyolacoaren bicitza laburtua Jose Inazio Arana 1872
1875an Jubilau urthe sainduan Gratien Adema 1875
Calendario vasco-navarro   1879
Oracio mental Gregorio Arrue 1880
Lau-buru: calendario catolico   1882
Ama veneragarri Agustin Kardaberaz 1882
Jesusen biotz maitearen debozioa Sebastian Mendiburu 1882
Jesu-Kristen imitacioniaçuberouco uscaralat utzulia Emmanul Inchauspe (Itzulp.) 1883
Karmeltar debotoarentzat ikasbidea Manuel Antonio Antia 1883
San Francesen hirurgarren ordenaco erregela J. Etxepare 1884
Neurriteguia Congregacion de Hijas de... 1885
Peregrinacion   1889
Misio santuetaraco cantac   1890
1891: San Inazio ta bere Eche Santuba   1891
Misionetako eta erretretako Kantikak Jean-Pierre Arbelbide 1892
Eusqal uri fiñaren isgabidea D. Jose Uzelai [1892]
Bihotz sacratuaren hilabeteco escu-liburua Bazilio Joanategi 1894
Urtearen domeca Juan Antonio Untzueta 1894
Josecho Francisco Lopez Alen 1896
Serora ttipiak eta heyen obrak zer diren   1901
Lapurra aingueruen artean   1903
Duda bat. Infernuric ote dago?   1904

 

Beste gaiak

Fableac edo aleguiac  Martin Goihetxe (Itzulp.)  1852
Terescharen zucaldea  Joaquim Bermingham  1869
Pièces historiques de la période révolutionnaire en français et en basque. 1er fasc. : Cahier des voeux et instructions des Basques-Français pour leurs députés aux Etats-Généraux de 1789    1874

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskara hizkutzaren azterketak

Discursos de la antiguedad de la lengua cantabra bascongada Balthasar de Echave  1607
Grammaire basque française à l'usage des écoles du pays basque Jean-Baptiste Artxu  1853
Parábola del sembrador traducida á los ocho dialectos del vascuence    1878

 

 

 

 

 

 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu

Azken berriak