Elezahar, ipuin eta legendak

Elezahar, ipuin eta legendak

Voltoire-en atsotitzak, 1620

Voltoire-en L’interprect ou Traduction du François Espagnol & Basque (Lyon, 1620) liburutik hartutako erran zaharrak

Ikus artikulu osoa: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1643-voltoire-en-dialogo-eta-atsotitzak-1620

 • Pas à pas, on va bien loin.
 • Baratxe batratxe, badoa urrun.

f.134

 • Il n’ya si beau sentier qui n’ait deux pas de bourbier.
 • Ez da bide idor hain ederrik non ez baitu bi urratsen loiharik.

f.137

 • En été et en hiver, il pleut quand Dieu le veut.
 • Udan eta neguan, euri egiten du jainkoak nahi duenean.

f.138

 • Après un temps vient l’autre et après le vent, la pluie.
 • Denborak denborari darraio, eta haizearen ondoan euriak.

f.139

 • Quand Dieu veut, de chaque vent il pleut.
 • Jainkoak  nahi duenean, haizea bat bederatik euria egiten du.

f.140

 • Le vent, la femme et la fortune sont muables comme la lune.
 • Haizea, emaztea eta fortuna kanbiatzeko erraz dira, hilargia bezala.

f.140

 • Qui langue a, à Rome va.
 • Mihi duena Erromara doa.

f.141

 • En ruisseau coi ou lent, ne mets ni la main ni le doigt.
 • Erreka geldi batean ez du eman behar ez eskurik ez erhirik.

f.144

 • Le carême et la justice pour les méchants.
 • Garizuma eta justizia da gaiztoentzat.

f.148

 • Le bon courage intimide la mauvaise aventure.
 • Kuraia onak izitzen du abentura gaiztoa.

f.150

 • Qui est à couvert quand il pleut, il est sot s’il se meut.
 • Gerizan denak euri, denean eroa da alda baledi.

f.151

 • Qui tard arrive mal loge.
 • Berant heldu dena gaizki ostatatzen da.

f.159

 • L’hôte et le poisson, en trois jours sont poisons.
 • Ostalarrua eta arraina, hiru egunez dira pozoin.

f.169

 • Qui n’a ni or ni argent, dort sûrement. Toutefois, porte fermée, tête gardée.
 • Urrik eta zilarrik ez duenak lo egiten du segurki, badarikan, ate zerratuari, burua gardatua.

f.170

 • Paroles sont femelles et les effets mâles.
 • Hitzak dira emeak eta obrak arrak.

f.187

 • Le chien échaudé a peur de l’eau tiède.
 • Ur beroz erre den poxuak beldur da epelarentzat.

f.191

 • Chose mal acquise ne vint jamais à bonne fin.
 • Gauza gaizki irabaziek ez dute sekulan etortzen fin onik.

f.193

 • Qui beaucoup embrasse peu étreint.
 • Nork sobera besarkatzen baitu gutxi hersten du.

f.194

 • Qui entre en barque ou en nef n’a pas toujours le vent comme il veut.
 • Barkan edo ontzian enbarkatzen denak ez du beti denbora nahi duen bezala.

f.205

 • Mieux vaut être seul que mal accompagné.
 • Hobe da bakarrik, konpainia gaiztuarekin baino.

f.209

 • Pour le denier danse le chien.
 • Diruagatik poxuak dantzatzen du.

f.212

 • L’huile et la vérité tiennent le dessus.
 • Olio eta egiak gaina dadukate.

f.225

 • Qui de l’oeil voit, de coeur croit.
 • Begiz ikusten dena gogoz sinesten du.

Voir aussi:

 • Ce que l’oeil voit, le cœur croit.
 • Begiak ikusten duena, bihotzak sinesten du.

f.261

[bat]On ne peut le nu dépouiller, ni la pierre écorcher.[bat]

[bi]Ezin biluzik dena biluz zakete, eta ez eta ere harria larrutzea.[/bi]

f.230

 • Les menacés mangent encore pain.
 • Mehatxatuek oraino jaten dute ogia.

f.231

 • Il y a plus de menacés que de frappés.
 • Gehiago da mehatxatu direnetarik xehatu direnetarik baino.

f.231

 • Où rien il n’y a, le roi perd son droit.
 • Deusik ez den lekuan, erregeak bere zuzenbidea galtzen du.

f.232

 • Si vous ne pouvez avoir le veau, prenez à bon compte la peau.
 • Baldin ezin baduzu idikia, har ezazu kontu onean larrua.

f.233

 • Nul ne peut donner ce qu’il n’a.
 • Nehork ezin eman dezake ez duena.

f.236

 • Paroles et plumes s’envolent au vent.
 • Hitzak eta lumak haizeak eramaten ditu.

f.237

 • Qui devant soi ne regarde demeure à l’arrière-garde.
 • Aitzinera begiratzen ez duena gibeletik gelditzen da.

f.238

 • La foi consiste en croire et non en voir.
 • Fedeak konsistatzen du sinestean eta ez ikustean

f.239

 • Nécessité  n’a ni roi ni loi.
 • Beharrak ez du erregerik eta ez legerik.

f.240

 • Une main lave l’autre.
 • Esku batek bertzea garbitzen du.

f.242

 • L’âne porte le vin et boit l’eau.
 • Astoak ekartzen du mahats arnoa eta edaten du ura.

f.260

 • Jeunesse oiseuse, vieillesse nécessiteuse.
 • Gaztetasuna alferra, zahartasuna behartsua.

f.263

 • Nul pain sans peine.
 • Ogi garaurik da nekatu gaberik.

f.264

 • Sept enfants d’une ventrée, chacun est différent en pensée.
 • Sabelaldi bateko zazpi haurrek bat bedera desberdina da borondatean.

f.265

 • Mieux vaut chômer que mal faire.
 • Hobe da geldirik egoitea gaizki egitea baino.

f.268

 • Ce qui est bien commencé est à demi fait ou achevé.
 • Ongi hasi dena erdi eginda edo akabatua.

f.268

 • Rome ne fut pas faite en une heure.
 • Erroma ez zen oren batez akabatu.

f.269

 

Sarako tobera batzuk, Augustin Etcheverry

Ikus lotutako artikulua: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1619-augustin-etcheverry-sarako-zapatagina

Ikus dokumentu numerikoa: http://gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:196118

 • Euskarazko testua ikusi

  Un charivari à Sare

  Il y a soixante ans passés, un individu qu'on surnommait Turrut-arrosa, fils de maitre de la maison Arrosa, allait se marier pour la quatrième fois.

  Les trois premières femmes étaient mortes de couches et malgré son grand âge il allait en prendre une quatrième.

  Toute la jeunesse de Sare avait décidé de lui faire subir toutes les moqueries d'usage. Toutes les nuits, les jeunes gens se réunissaient autour de la maison Arrosa pour y jouer de leurs trompettes de cornes (adar-turrutak) et de plus les jeunes gens de Saint-Pée et de Souraide se réunirent bien souvent à ceux de Sare pour jouer de ces instruments.

  Lorsque Turrut-Arrosa eut épousé sa quatrième femme, la jeunesse de Sare décida qu'on lui ferait un Charivari public, qu’elles que fussent les dépenses qu'occasionnerait la digne célébration de cette fête.

  Le jour venu, toute la place de Sare regorgeait de monde, la jeunesse qui s'était préparée au quartier d'Ichtilarte descendit de ce quartier et arriva au milieu de la place.

  Un tambour major nommé Jean Louis Mikeleperitz marchait en tête, puis venait le gros de la troupe entourant un couple de nouveaux mariés (qui représentait Turrut-Arrosa et sa femme).

  Sur la place, on avait construit les estrades où se trouvait Piarres Adame, improvisateur fameux de Sare. (bertsulari famatua)

  On avait constitué un tribunal qui devait juger Turrut-Arrosa. Ce tribunal avait un courrier à cheval qui lui portait les documents. Ce courrier se trouva être en retard. Le président envoya un autre cavalier qui tomba en face de la maison

  Sorhotenea et alors Piarres Adame lui fit ce couplet:

  [Monsieur le juge a envoyé un nouveau courrier
  Pensant qu’il serait meilleur que le premier
  Il est à la porte de Sorhotenea, tombé de cheval]

  Le tribunal condamna Turrut-Arrosa à être châtré; on se prépara à exécuter la sentence, le châtreur fut Piarres Urtte qui s'avança avec son instrument, de l'eau et du sel. On mit la victime (un nommé Ur-choko) sur une table, malgré sa résistance ; au milieu de ses cris et de ses gémissements, on le châtra et on jeta sur la place les testicules d'un jeune veau comme s'ils avaient [été] ceux de Turrut-Arrosa.

  C'est alors sans doute que Piarres Adame fit ce couplet:

  [S’il se retrouve de nouveau dans cette situation
  Il faudra l’enterrer vif dans le ravin de Teilaria
  Et faire une grande fête en l’honneur de ce monsieur.]

  Comme la femme de Turrut était enceinte, elle simula les douleurs de l'enfantement et l'on fit venir le médecin de Saint-Pée nommé Latapie. Celui-ci donna ses soins à la malade qui accoucha d'un chat.

  Ce malheureux animal eut toutes les peines du monde à sortir de la foule et alors Piarres Adame fit ces autres vers:

  [Monsieur Latapie a très bien fait
  Mais comment diable peut-elle accoucher
  La femme d’un homme au foie jaune
  Ne peut correctement enfanter]

  Ainsi finit sans doute cette comédie, avec des danses et autres divertissements.

 • Voir le texte en français

  Sarako tobera batzuk

  Duela hirurogei urte pasa, Turrut-Arrosa delako bat, Arrosa etxeko jaunaren seme, ezkonduko zen laugarren aldikoz.

  Hiru lehen emazteak erditzerakoan zendu ziren, eta nahiz eta adin handikoa izan laugarren bat hartuko zuen.

  Sarako gazteri guztiak usaiako trufen jasan araztea erabaki zuen. Gauero, gazteak Arrosa etxe inguruan biltzen ziren han adar-turrutak eta tronpeten jotzeko, eta gainera Senpere eta Zuraideko gazteak behin baino gehiagotan saratarrei bateratu ziren instrumentu horiez jotzeko.

  Turrut-Arrosak laugarren emaztearekin ezkondu eta, Sarako gazteriak tobera publiko baten egitea erabaki zuen, edozein izan ezteietan gastatutako dirua.

  Eguna etorritik, Sarako plaza jendez mukurru betea zegoen, gazteria Istilarte auzoan prestatu zena auzo horretatik jautsi zen plaza erdira.

  Jean Louis Mikelperitz izeneko atabalari nagusia aitzinean ibilki zen, eta haren ondotik taldeko gehiengoa ezkonberri bikote bat inguratzen zuena (Turrut-Arrosa eta bere emaztea itxuratzen zituzten).

  Plazan, oholtza bat eraiki zen non jarrita zegoen Piarres Adame, Sarako bertsolari famatua.

  Auzitegi bat osatu zen Turrut-Arrosa epaitu behar zuena. Auzitegi horrek zaldizko mezulari bat bazuen dokumentuak ekartzen zituenak. Mezulari hori berantean gertatu zen. Epaimahaiburuak beste zaldun bat igorri zuen Sorhotenea etxea aitzinean erori zena eta Piarres Adamek bertso hau atera zion:

  “Yaun yuyeak igorri du kurrier berria
  Ustez eta izanen den lehengoa baino hobia
  Sorhoteneko atean dago zalditik eroria”

  Auzitegiak Turrut-Arrosa zikiratzera kondenatu zuen; Sententzia obratzen prestatu ziren, zikiratzailea Piarres Urtte izan zen, bere tresna, ura eta gatzarekin hurbildu zena. Biktima (Urchoko izeneko bat) mahai gainean ezarri zen, haren erresistentziagatik; haren oihu eta auhenen artean, zikiratu zuten, eta plazara aratxe gazte baten barrabilak bota zituzten, Turrut-Arrosarenak izan balitz bezala.

  Orduan zuen Piarres Adamek bertso hori egin:

  “Berriz gertatzen bada okasione horretan
  Bizirik ehortzi beharko dik teilariako errekan
  Eta besta eder bat egin yaun horren ohoretan”

  Turruten emaztea haurdun zenez, eritzeko minak antzeztu zituen eta Latapie izeneko Senpereko medikua etor arazi zen. Honek eria artatu zuen eta hau gatu batez erditu zen.
  Animalia gaixo horrek zailtasun guztiak ukan zituen jendaldetik ateratzeko eta orduan Piarres Adamek bertso hori eman zuen :

  Latapie yaunak ederki
  Nola futre sakerdi
  Gizon gibel zurien andrerik
  Ez ditake ongi erdi

  Horrela segurki bukatu zen komedia hau, dantza eta beste aisialdiekin.

Augustin Etcheverry-ren atsotitzak

Ikus lotutako artikuluak: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1619-augustin-etcheverry-sarako-zapatagina

Ikus dokumentu numerikoa: gordailu.bilketa.eus/zoom.php?q=id:196118

 • (Behin) sekulan ere ez baino, noiz beith hobeaho da.
 • Mieux vaut un jour que jamais.
 • Ethorriko ez denak, ez du sekulan berantzen
 • Celui qui ne viendra pas ne sera jamais en retard.
 • Yarraikiz yarraikiz, atzematen du acherriak oiloa
 • Avec de la persévérance, le renard attrape la poule.
 • Sudurra pikatri eta odola ahora
 • Le nez ouvert et le sang à la bouche
 • Haitz aphalaren gainean cusi egiten da egurra
 • Sur le chêne bas, on fait facilement du bois.
 • Mando merkea hiretzat nekea
 • Mule bon marché, la peine sera pour toi.
 • Yakiteko hartzen, ikhas zazu ematen.
 • Pour savoir prendre, apprends à donner.
 • Urcia dabilan pegarrak, harriskatzen du haustea
 • La cruche fendue risque de se casser.
 • Pagatzaile tzarrena kobraitzaile ona hoberena
 • Le plus mauvais payeur est le meilleur encaisseur.
 • Languile tcharra, eragile ona
 • Mauvais travailleur, bon commandeur.
 • Non fide eta hau gal
 • Là où il se fie, il perd.
 • Antchu tcharra, bethi bildotek
 • Le mauvais jeune agneau devient toujours agneau
 • Otxoaren ahotik hetchur batere on harzazu gogotik
 • .
 • Haginean min duenak mihia harat
 • Celui qui a mal à une dent y pointe sa langue.
 • Mandoak (ez du) umerik ez ume minik ez.
 • La mule n’a ni enfant ni mal d’enfant.
 • Gezurra eta maingura, aise dire atzematen (arraspatzen)
 • Le mensonge et la boiterie s’attrapent facilement.
 • Eskuko choria etzazula utz airekoaren esperantzan.
 • Ne laisse pas l’oiseau que tu as entre les mains pour celui dans les airs.
 • Oilo zaharrak egiten du, saldarik hoberena
 • Les vieilles poules font les meilleures soupes.
 • Urde goseak, hezkurrera amets
 • Le porc affamé rêve de glands.
 • (da) chochoak beleari, iphurdi beltx erratea azkotan ikhusten da berdinaren ordez.
 • On voit souvent le merle traiter le corbeau de cul-noir, autant que l’inverse.

 

Augustin Etxeberriren asmakizunak

Julien Vinson-en Folk-lore basque liburutik.

Ikus lotutako artikulua: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1619-augustin-etcheverry-sarako-zapatagina • “Egunaz zurubi eta gauaz haga.”
  Abuleta (lokarria).

 • “Echelle le jour et perche la nuit.”
  Le lacet d’un corset. • “Ontzi batean bi edari elkarrekin nahasi gabe.”
  Arroltzea.

 • “Dans un vase deux boissons qui ne se mêlent pas l’une avec l’autre.”
  L’œuf. • “Sasian hazia eta urean hezia.”
  Azenia (eihera gurpila).

 • “Ce qui a poussé dans le fourré et qui a été dompté dans l’eau.”
  La roue d’un moulin.
    • “Ahotik behatu eta tripak ageri.”
  Eltzea.

 • “Ce qui regarde par la bouche et montre les tripes.”
  Le pot. • “Larrua barnean eta haragia kanpoan”
  Kandela.

 • “La peau dedans et la chair dehors.”
  La chandelle. • “Xingola mingola pareten gora”
  Kea.

 • “Rubans et flocons en haut des murs.”
  La fumée. • “Luze eta mehar, mundu guztiak hi behar.”
  Orrazia.

 • “Long et maigre, tout le monde a besoin de toi.”
  Le peigne. • “Urera marrumaka joaten eta edan gabe etxera etortzen.”
  Behiaren joarea.

 • “Ce qui va à l’eau en criant et vient à la maison sans boire.”
  La clochette (au cou de la vache).

 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu