Elezahar, ipuin eta legendak

1909ko Zenbait ichtorio chahar artho churitzetako liburutik hartutako ipuina.

Autore anonimoa.

Artikulu osoa ikusi

 • Voir le texte en français

  Errumes bat behin nola sarthu zen zeruan.

  Errumes bat hil zen. Pilik etzuen; nihork etzuen ezagutzen. Ez zeruan, ez ifernuan etzuten izana haren hil berria. Zer gisaz eta nola nik ez dakit: ezin sinhetsia delarik, egia da hargatik haren hil orduan ez zela han ez aingerurik ez debrurik haren arimaren galdez.

  Gidari eskasez, abiatzen da bera bakharrik ikharan.

  Dauka, arrazoinekin, ifernukoari baino hobe duela zeruko bideari lotzea. Ba, bainan bidea ezyakin ongi errebela beldur... Horra nun ohartzen den Mikael Archanyelua badohala parabisuko alderat arima yustu bat berekin. Ichil ichila urrundik yarraikitzen zaio gizagaichoa, eta emeki emeki ernatuz harekin bateantsu heltzen da zeruko atheraino.

  Athea handi idekitzen diote yon doni Petrik Archanyelu ederrari eta haren lagunari, eta barnerat uzten ditu. Heien ondotik ikhusten du dathorla gure gizona eta erraiten dio : « Zoazi, zoazi hemendik, hemen sartzekotz behar da norbait gidari, eta bertzalde ez dugu errumesik onhartzen ».

  « Errumesa eta herrementa zuhaur. Zuri da ere hola mintzatzea, zure Nausia hiruetan dakizun bezala arneguz ukhatu duzun ondoan. Doidoietarik izanki hor zuhaur eta bertzeak kampo atchiki nahi! Hori baita eder apostolu batentzat. Ez dezaket asma nola yainkoak egin zaituen zeruko giltzain ».

  Bere ofizioan sarthuz geroz etzuen yon doni Petrik hain solas borthitzik aditu oraino. Badoha handik eta aurkhiturik Thomas apostolua khondatzen dio hari ahal gerekin zer zaion gerthatu. «Utz nezazu, dio hunek, eta segur laster hutsaraziko diozkat nik bazterrak ». Badoha eta larderiatzen du azkarki gure gizona, baizik eta baduela kopeta gisa hortan sarthu nahi izaiteko zeruan. Ez dela haratzen martirak eta sainduak baizik.

  « Eta zu, zerk ekharri zaitu, dio bertzeak. Ahantzia duzu naski zure fede eskasa, denek erran ondoan oraino ez baitzinuen sinhetsi nahi Nausia phiztua zela, haren zauri guzietan erhia eman arte. Nik bederen sinhetsi izan dut bethi girichtino on batek bezala ».

  Orhoitzapen samin hori gogora emaitearekin, ichiltzen da Thomas, eta burua aphalik espanturik gabe itzultzen da Piarresen ganat.

  Hain chuchen yon doni Paulo han gaindi zabilan. Heien dolamenak entzun eta trufatzen ditu. « Ez dakizue mintzatzen, diote erraiten; bego ene gain eta hitz dautzuet haizatuko dudala airos, utziko baitautzue behingotz bakea ».
  Badohako kara borthitz batekin eta besotik hartuz manatzen du dohala handik usu.

  Bertzeak aldiz : « Ez nauzu ezizitzen zure manatzeko moldearekin. Badakit nola luzaz lurrean zinelarik hatcheman girichtino guzien hilarazten ari zinen, bantatzen baitzinen oro azkeneraino garbituko zintuela. Yainkoak egiten ahal zuen mirakulu handiena behartu zitzaion azkenean zure konbertitzeko. Eta oraino diote, gero ere nihundik ez zinezaketela elgar adi yon doni Petrirekin. Nausia zenaz geroz, obeditzea zor zinion bada. Nahiz ez naizen ahaidegoan yon Doni Estebe eta bertze zuk hilaraziekin, ezagutzen zaitut ongi ».

  Oichtiko balentriak sartzen zaizko Pauloï, Ahalgetua heldu da bere bi laguneri aithortzerat debaldetan ari izan dela hura ere, gure gizona deusek ez nihork ezin izitua dela.

  Hiruak elgarrekin badohazi yainkoaren ganat beren arranguren khondatzerat. Piarres da apostulu nausia ; hura da mintzo hiruen izenean. Dio ahalge ere balitakela gerthatu zakonaren ondotik berriz bihurtzeko zeruko athe-zain, uste balu gizona oraino han kausi.

  « Banoha nihaur beraz ikhusterat, dio yainkoak ».

  Badohazi guziak zeruko athera. Gure gizona han beha egoki.

  Galdegiten dio yainkoak nola bidali den harat nihor gidari gabe; ez denetz beldur han egoiteko apostolueri mintzatu den bezala mintzatu ondoan.

  « Kasatu nahi ninduten, yauna, eta daukat horiek bezen bat dretcho banukela hor izaiteko. Bederen ez zaitut nik nihoiz ukhatu ; zuk erran guzietan sinheste izandut, eta ez dut zuretzat herraz, nihor ez preso eman ez harrika hilarazi.

  Badakit ez daitekela zeruan sar yuyatua izan gabe : Yuya nezazu Yauna. Errumes ezarri ninduzun lurrean; bizia iragandut egundaino arranguratu gabe ene nekhe eta nahi gabez. Zure ebanyelioa sinhetsi behar zela erran dautate; sinhetsi dut. Zure izenean manatu guziak egin ditut bethi. Bethi onheski bizitzerat egin dut; ez daukat nire burua deusetaz hobendun.

  Yende beharrik heldu zenean nere etcherat, emaiten nioten, bihotz onez atherbea, su ondoan berotzeko tokia, eta heiekin erdizkatzen yateko nuen ogi pochia. Badakizu, yauna, ez denetz hori hitzez hitz egia. Eritu bezain laster igorri dut aphezketa. Elizako laguntza guzia izanik athera naiz mundutik. Gure erretorak zion bethi hola bizi; eta hiltzen direnek zerua segurra dutela ; Zor dautazu beraz, yauna. Bertzalde zuri ihardesteko sar arazi nauzunaz geroz ; banago hemen. Erran duzu zuhaurek Ebanyelioan hitz hau — Sarthu denaz geroz, bego. Badakit, yauna, ez dezakezula hitza yan ».

  « Irabazi duk auzia, dio Yainkoak, mintzatzen badakik, abokat abila. Hor haizenaz geroz, ago ».

 • Euskarazko testua ikusi

  Comment un pauvre entra un jour au ciel.

  Un pauvre mourut. Il ne possédait rien ; personne ne le connaissait. Ni aux cieux, ni en enfer, ils n’avaient eu vent de sa mort. Comment et pourquoi je ne le sais, et même si cela reste incroyable, il est vrai que pour lui, à l’heure de sa mort, il n’y avait ni ange ni démon pour réclamer son âme.

  Faute de guide, il démarre seul, tremblant de peur.

  Il se dit, avec raison, qu’il ferait mieux de suivre le chemin du ciel plutôt que celui de l’enfer. Oui, mais sans connaitre la route le rebelle prend peur… Et voilà qu’il remarque l’archange Michel allant en direction du paradis accompagnant une âme juste. En silence, le pauvre homme le suit de loin et en se pressant tout doucement, il arrive presque en même temps que lui à la porte du ciel.

  Saint Pierre ouvre la porte en grand à l’archange et à son compagnon, et les laissent entrer. Il voit notre homme suivre leur pas et lui dit : « Va-t-en, va-t-en de là, pour entrer ici, il faut un guide, et d’autre part, nous n’acceptons pas de pauvres ici ».

  « Pauvre et inutile toi-même. Tu es bien beau de parler ainsi, quand tu sais que tu as renié ton Maître trois fois. Toi-même tu n’es là que de justesse et tu veux garder les autres dehors ! C’est beau, pour un apôtre ! Je ne peux comprendre comment Dieu t’a fais portier du ciel ».

  Depuis qu’il avait commencé à son poste, Saint Pierre n’avait entendu de propos aussi violent. Il s’en va, et croisant l’apôtre Thomas, il lui raconte au mieux ce qu’il lui est arrivé. « Laisse-moi, lui répond celui-ci, et je t’assure que je vais vide lui faire vider les lieux ». Il y va et gronde fortement notre homme, qu’il a du toupet de vouloir entrer ainsi au ciel. Qu’il n’y rentre que des martyrs et des saints.

  « Et toi, qu’est-ce qui t’a amené, lui dit l’autre. Tu as oublié sans doute ton manque de foi, même après que tout le monde te l’ai di, tu n’as pas voulu croire que le Maître était ressuscité, jusqu’à mettre le doigt sur ses blessures. Moi, au moins, j’ai toujours cru, comme un bon chrétien ».

  Avec ce souvenir douloureux, Thomas se tait, et la tête basse, sans vantardise, il retourne auprès de Pierre.

  Justement, Saint Paul passait par là. Il écoute leurs plaintes et se moque d’eux. « Vous ne savez pas parler, leur dit-il ; laissez le moi et je vous promets que je le ferais fuir allégrement, et qu’il vous laissera la paix une fois pour toute ».

  Il y va avec une mine violente et le prenant par le bras, lui ordonne de partir de là.

  L’autre, par contre : « Tu ne me fais pas peur  avec ta manière de commander. Je sais comment longtemps, sur la terre, tu faisais tuer tous les chrétiens que tu trouvais, que tu te vantais que tu les tuerais jusqu’au dernier ; Dieu a du finalement utiliser le plus grand miracle qu’il a pu pour te convertir. Et il se dit que depuis tu ne peux pas t’entendre avec Saint Pierre. Tant que c’était le maître, tu devais lui obéir pourtant. Bien que je ne soit pas de la famille de Saint Etienne et des autres que tu as fait tuer, je te connais bien ».

  Paul reçoit ces propos comme des coups de pied et il retourne, honteux, avouer à ses deux compères qu’il a échoué lui aussi, que rien ni personne ne peut faire peur à notre homme.

  Les trois vont voir Dieu ensemble pour lui raconter leur problème. Pierre est l’apôtre principal ; c’est lui qui parle au nom des trois. Il dit même qu’il serait honteux de redevenir portier du ciel après ce qui lui est arrivé, s’il pense que l’homme pourrait encore être là.

  « Je vais donc voir moi-même, dit Dieu ».

  Ils vont tous à la porte du ciel. Notre homme attend là-bas.

  Dieu lui demande comment il a pu arriver là sans personne pour le guider ; s’il n’a pas peur de rester là après avoir parlé aux apôtres comme il leur a parlé.

  « Ils voulait m’expulser, seigneur, et je pense que j’ai autant le droit qu’eux d’être là. Du moins moi, je ne bous ai jamais renié, j’ai toujours cru tout ce que vous aviez dit, et je n’ai, par haine de vous, ni emprisonné ni lapidé personne. Je sais qu’on ne peut entrer aux cieux sans être jugé : Jugez-moi, Seigneur. Vous m’aviez fais pauvre sur la terre ; j’ai fais ma vie jusqu’à aujourd’hui sans ménager ma peine et ma volonté, on m’a dit qu’il fallait croire en votre évangile. J’ai toujours accompli ce qui m’était demandé selon votre volonté. J’ai toujours vécu dans le bien ; je ne me sens coupable de rien.

  Quand quelqu’un dans le besoin venait chez moi, je lui donnais, de bon cœur, un toit, un coin pour se réchauffer près du feu et je partageais avec lui le bout de pain que j’avais à manger. Vous savez, Seigneur, si chacun de ces mots est vrai. Dès que je fus malade j’ai envoyé cherché un prêtre. C’est avec l’aide de toute l’église que je suis sorti du monde. Notre curé disait toujours que ceux qui vivaient ainsi et mourrait avaient le ciel d’assuré ; vous me le devez donc, Seigneur. D’autre part, depuis que vous m’avez fait rentrer pour répondre à vos questions, me voici ici. Vous avez dit vous-même ces mots dans l’évangile – « si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ». Et je sais seigneur, que vous ne renierez pas vos propos ».

  « Tu as gagné ton procès, dit Dieu, tu sais parler, habile avocat. Puisque tu es ici, restes-y ».