Elezahar, ipuin eta legendak

1909ko Zenbait ichtorio chahar artho churitzetako liburutik hartutako ipuina.

Autore anonimoa.

Artikulu osoa ikusi

 • Voir le texte en français

  Erregeren taillurra.

  Errege batek bazuen taillur bat hauta; taillurrak aldiz muthil-nausi bat abila paregabea. Manuel zuen izena muthilak.

  Deithurik goiz batez bere taillurra, eman ziozkan erregek arropa-gei batzu balio handikoak, zeta eta balus finenetik urhe galonekin, lehen phesta-buruko egin zitzan arropak gortheko printzentzat. Phesta zen hurbildua; ordukotz azken egunak.

  Erregek bertzen gaitz bera; azken egunaren beha egon lanen manatzeko, eta gero gauzak manatu orduko prest eskurat nahi.

  Sastre gaizoek ari behar phesta aintzinean burutziarik ezin eginez, gaüak egun eta igandeak astelegun ! Batzuetan hitzeman ondoan, yaten zuen hitza, bainan errege bati nola mentura yaterat. Lanari lothu zen beraz berehala bere langile guziekin. Bertzalde beldurrez eta eman ziozkaten zeta-oihal eta galonetarik errebela zadien, edo langilek ebats, eta segur izaiteko ez zirela bertze deus lani lothuko harena egin arte, lantegian zain ezarri zuen erregek bere eskutaria, manatuz ez zezan zangorik aldara handik nehorat.

  Aratsaldean eskutariak bere ikhustatea egin nahi izan zioten taillurrari eta langileri. Ekhar-arazi zuen mazapan bat pinta arno zahar zenbeitekin. Nola memento hartan Manuel ichtant batenzat athera baitzen, hobeko zutela, zuen erran eskutariak, hura yin arte igurikitzea.

  « Ba, ez du balio batere beha egoitea, zuen ihardetsi taillurrak, mazapan, bichkotcha eta sukrestatu horietarik ez zaio on ene muthilari, eta arnorik ez du sekulan yastatzen ». Gezurra zion gero zirtzilak; bekhaizgoaz ari zen beretako ukhaitea-gatik haren phartea.

  Aldeko lagunak khondatu zion Manueli ahapetik taillurraren errana, sarthu zenean kampotik. Ichil ichila egon zen Manuel, alegia deus ez, asmatzen zer gisaz mendeka. Taillurra athera baitzen ichtant bat, yuan zitzaion eskutariari eta erran. « Nahi dut yakin dezazun gauza bat; nausia burutik nahasten zauku batzuetan, eta noiztenka, ilhargi khanbioetan bereziki, hartzen ditu izigarriko erho bultak. Nehork ezin atchikia da orduan, zanpatuz yoz eta estekatuz baizik. Guardia emazu ; bulta duenean ez du nehor ezagutzen, denak garbitu nahi ditu. Halako batek hartzen balin badu, chahu zira; ezen arrotzer mendekatzen da gehienik orduan ».

  « Lazten nuzu, dio eskutariak; ageri du bederen noiz abiatzen zaion bere erho bulta? Banaki, ordu deno estekaraz nezake eta nehori minik egiteko hirriskutik beïra ».

  « Ba, ikhusiaren bortchaz ohartuak gira ba, dio muthilak, nola lotzen zaizkon. Bi aldetarat, eskun eta ezker lurrari behaka hasten da lehenik; bere zangoz lurrari yoka; chutitzen da azkenean eta bere ttottoa aurdikitzen lurrerat. Orduan du bulta. Ihesari emazu, edo bertzenez erran duzun bezala ontsa amarraturik ezar ».

  Bere tokiratekoan, nehor ohartu gabe hartzen ditu abilki eta gordetzen taillurraren haichturrak.

  Taillurra heldu da kanpotik, eta deusetaz dudatu gabe yartzen bere ttottoan. Oihal zerbeiten phikatzeko behartzen zaizko haichturrak; bere aldean bilhatzen ditu ; chutitzen da, lurrerat beha pharatzen, zangoz lurra yoiten pazientzia eskastuz, yuramentuka hasten eta firrindan botatzen bere ttottoa.

  Eskutariak oihuka ekhar-arazten du erregeren guardia; ontsa estekaturik gizon gaizoa, eman-arazten dio korrei aldi bat ona.

  Libratu zutenean, galdegin zuen zertako bada erabili zuten gisa hortan hoin gaizki. Jakinik zer zen kausa, badoako muthilari dioela: « Errak, to, noizez geroz naiz ni erhotua ». — « Eta eni, noizez geroz ez zaizkit on, mazapana eta arnoa ».
  Bethi, ontsa irri egin zuten taillur gizagaizoaren gostuz.

 • Euskarazko testua ikusi

  Le tailleur du roi.

  Un roi avait un tailleur de choix; le tailleur, par contre, avait un garçon apprenti malin au possible. Le garçon s’appelait Manuel.

  Ayant appelé son tailleur un bon matin, le roi lui donna des tissus d’une très grande valeur, de soie et des plus fin velours avec des galons d’or, qu’il fasse des vêtement pour la prochaine cérémonie, pour les princes de la cour. La cérémonie approchait déjà ; il ne restait que quelques jours. Le rois ont les mêmes maux que les autres ; attendant les derniers jours pour commander un ouvrage, et voulant avoir en main immédiatement ce qu’ils ont commandé.

  Les pauvres tailleurs devraient œuvrer sans fin, nuit et jour et les dimanches comme les jours de semaine ! Parfois, malgré ses promesses, il mangeait sa parole, comment oser le faire face à un roi. Il se mit au travail immédiatement avec tous ses ouvriers. D’autre part, de peur qu’ils s’en prennent au tissu de soie ou aux galons, ou que les ouvriers les volent, ou pour être sûr qu’ils ne se mettraient pas à un autre ouvrage tant qu’ils n’auraient pas fini le sien, le roi mis sont écuyer en tant que garde de la fabrique, lui ordonnant de ne pas bouger de là.

  L’après-midi l’écuyer voulut montrer sa reconnaissance au tailleur et à ses ouvriers. Il fit venir un massepain et une pinte de vieux vin. Comme à ce moment-là Manuel était sorti quelques instants, ils feraient mieux, dit l’écuyer, d’attendre qu’il revienne.

  « Bah, ça ne vaut pas la peine de l’attendre, répondit le tailleur, le massepain, biscuit et choses sucrées ne lui réussissent pas à mon garçon, et il ne goute jamais le vin ». Le cuistre mentait ; il parlait par envie, pensant récupérer pour lui la part de l’autre.

  Quand il fut de retour, son voisin rapporta à voix basse à Manuel les propos du tailleur ; Manuel resta silencieux, comme si de rien n’était, réfléchissant à sa vengeance. Quand l’écuyer sortit un instant, il s’approcha de l’écuyer et lui dit : «  Je voudrais que tu sache une chose ; mon maître se mélange parfois les pinceaux, et parfois, surtout lors des changements de lune, il est pris de terrible crises de folie. Personne ne peut le contrôler alors, sauf à le battre comme plâtre et à l’attacher. Prend garde ; quand il est pris de folie, il ne reconnait personne et veut tuer tout le monde. S’il lui arrive une telle chose, tu es mal ; car s’est sur les étrangers qu’il se venge le plus alors ».

  « Je te remercie, dit l’écuyer ; est-ce que au moins on peut voir quand il va avoir une crise ? Si je le savais, je le ferais attacher alors et le protégerai du risque de faire mal à autrui ».

  «  Bah, à force de le voir on a remarqué oui, dit le garçon, comment cela commence. Il commence par regarder vers le sol, des deux côtés, à gauche et à droite ; il frappe le sol de son pied, il se lève enfin et jette son tabouret au sol. C’est là qu’il a sa crise. Fuis alors, ou sinon attache-le correctement comme tu as dit ».

  En retournant à sa place, sans que personne ne le remarque, il prend habilement les ciseaux du tailleur.

  Le tailleur revient, et s’assoit sur son tabouret sans se douter de rien. Pour couper une toile, il lui faut ses ciseaux ; il cherche autour de lui ; il se lève, regarde au sol, frappe le sol d’impatience, commence à jurer et jette rapidement son tabouret.

  L’écuyer crie pour faire venir la garde royale ; et après avoir fait attacher le pauvre homme, lui fait mettre une bonne correction.

  Quand il fut libéré, il demanda pourquoi il avait été si mal traité. En en apprenant la cause, il va dire au garçon : «  dis-moi, toi, depuis quand je suis devenu fou ». - « et à moi, depuis quand le massepain et le vin ne me réussissent pas ».

  En attendant ils rirent de bon cœur des malheurs du pauvre tailleur.

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu