Elezahar, ipuin eta legendak

Ikus lotutako artikulua: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1619-augustin-etcheverry-sarako-zapatagina

 • Voir le texte en français

  Lamina ilhe horia

  Goizeko argi alba batez, gizontio bat iragaiten zelarik Atchuri-mendiaren azpian aurkhitzen den leize zaharraren inguruan, ikhusten du Lamin ilhe hori bat leze horren ahoan yarria, bere buruko ilhearen trentzekatzen hasi dela.

  Gizon horrek yendaki hori zerden ezagutzen duelakotz, salutantzia laburra eginik segitzen dio bideari.

  Laminak emaiten dio gibeldik solas, nahiz gizon hori ichtain bat trikarazi; bainan gizonak gibelerat behatu ere gabe badoha aintzina. Lamina orduan alchatzen da eta abiatzen zalhu-zalhua haren gibeletik.

  Hola dohatzilarik biak geroago eta zalhuago bat bertzearen ondotik, horra non agertzera dohatzin iguzki ederraren arraioak: orduantche, Laminak erran zioen kizkirituz ya aztaparretan seguratua zeraukan gizonari: baliatzen zaik altchatzera baitoa iguzkia! ezen ez balitz altchatu hireak egin zian.

  Hori erranik itchuli zen lasterrez bere leze zihora.   

 • Euskarazko testua ikusi

  La lamina aux cheveux blonds

  A la lumière de l’aube naissante, un homme allant aux environs des vieilles grottes que l’on trouve sous la montagne d’Atchuri, voit une lamin aux cheveux blonds assise près de l’entrée de cette grotte.

  L’homme sachant ce qu’est ce genre de gens, poursuit sa route après un bref salut.

  La lamin lui parle dans le dos, voulant retenir l’homme un instant ; mais l’homme poursuit de l’avant sans même se retourner. La lamin se lève alors  et démarre rapidement après lui.

  Alors qu’ils vont ainsi, de plus en plus vite, l’un après l’autre, voila qu’apparait un rayon du beau soleil : à l’instant même, la lamin dit, terrifiante, à l’homme qu’elle avait presque dans ses griffes : profite que le soleil est sur le point de se lever ! car s’il ne s’était levé s’en  étaitfait de toi.

  Ayant dit cela elle retourna précipitamment au fond de sa grotte.