Elezahar, ipuin eta legendak

Voltoire-en L’interprect ou Traduction du François Espagnol & Basque (Lyon, 1620) liburutik hartutako erran zaharrak

Ikus artikulu osoa: http://www.bilketa.eus/eu/bildumak/gure-hautaketa/1643-voltoire-en-dialogo-eta-atsotitzak-1620

 • Pas à pas, on va bien loin.
 • Baratxe batratxe, badoa urrun.

f.134

 • Il n’ya si beau sentier qui n’ait deux pas de bourbier.
 • Ez da bide idor hain ederrik non ez baitu bi urratsen loiharik.

f.137

 • En été et en hiver, il pleut quand Dieu le veut.
 • Udan eta neguan, euri egiten du jainkoak nahi duenean.

f.138

 • Après un temps vient l’autre et après le vent, la pluie.
 • Denborak denborari darraio, eta haizearen ondoan euriak.

f.139

 • Quand Dieu veut, de chaque vent il pleut.
 • Jainkoak  nahi duenean, haizea bat bederatik euria egiten du.

f.140

 • Le vent, la femme et la fortune sont muables comme la lune.
 • Haizea, emaztea eta fortuna kanbiatzeko erraz dira, hilargia bezala.

f.140

 • Qui langue a, à Rome va.
 • Mihi duena Erromara doa.

f.141

 • En ruisseau coi ou lent, ne mets ni la main ni le doigt.
 • Erreka geldi batean ez du eman behar ez eskurik ez erhirik.

f.144

 • Le carême et la justice pour les méchants.
 • Garizuma eta justizia da gaiztoentzat.

f.148

 • Le bon courage intimide la mauvaise aventure.
 • Kuraia onak izitzen du abentura gaiztoa.

f.150

 • Qui est à couvert quand il pleut, il est sot s’il se meut.
 • Gerizan denak euri, denean eroa da alda baledi.

f.151

 • Qui tard arrive mal loge.
 • Berant heldu dena gaizki ostatatzen da.

f.159

 • L’hôte et le poisson, en trois jours sont poisons.
 • Ostalarrua eta arraina, hiru egunez dira pozoin.

f.169

 • Qui n’a ni or ni argent, dort sûrement. Toutefois, porte fermée, tête gardée.
 • Urrik eta zilarrik ez duenak lo egiten du segurki, badarikan, ate zerratuari, burua gardatua.

f.170

 • Paroles sont femelles et les effets mâles.
 • Hitzak dira emeak eta obrak arrak.

f.187

 • Le chien échaudé a peur de l’eau tiède.
 • Ur beroz erre den poxuak beldur da epelarentzat.

f.191

 • Chose mal acquise ne vint jamais à bonne fin.
 • Gauza gaizki irabaziek ez dute sekulan etortzen fin onik.

f.193

 • Qui beaucoup embrasse peu étreint.
 • Nork sobera besarkatzen baitu gutxi hersten du.

f.194

 • Qui entre en barque ou en nef n’a pas toujours le vent comme il veut.
 • Barkan edo ontzian enbarkatzen denak ez du beti denbora nahi duen bezala.

f.205

 • Mieux vaut être seul que mal accompagné.
 • Hobe da bakarrik, konpainia gaiztuarekin baino.

f.209

 • Pour le denier danse le chien.
 • Diruagatik poxuak dantzatzen du.

f.212

 • L’huile et la vérité tiennent le dessus.
 • Olio eta egiak gaina dadukate.

f.225

 • Qui de l’oeil voit, de coeur croit.
 • Begiz ikusten dena gogoz sinesten du.

Voir aussi:

 • Ce que l’oeil voit, le cœur croit.
 • Begiak ikusten duena, bihotzak sinesten du.

f.261

[bat]On ne peut le nu dépouiller, ni la pierre écorcher.[bat]

[bi]Ezin biluzik dena biluz zakete, eta ez eta ere harria larrutzea.[/bi]

f.230

 • Les menacés mangent encore pain.
 • Mehatxatuek oraino jaten dute ogia.

f.231

 • Il y a plus de menacés que de frappés.
 • Gehiago da mehatxatu direnetarik xehatu direnetarik baino.

f.231

 • Où rien il n’y a, le roi perd son droit.
 • Deusik ez den lekuan, erregeak bere zuzenbidea galtzen du.

f.232

 • Si vous ne pouvez avoir le veau, prenez à bon compte la peau.
 • Baldin ezin baduzu idikia, har ezazu kontu onean larrua.

f.233

 • Nul ne peut donner ce qu’il n’a.
 • Nehork ezin eman dezake ez duena.

f.236

 • Paroles et plumes s’envolent au vent.
 • Hitzak eta lumak haizeak eramaten ditu.

f.237

 • Qui devant soi ne regarde demeure à l’arrière-garde.
 • Aitzinera begiratzen ez duena gibeletik gelditzen da.

f.238

 • La foi consiste en croire et non en voir.
 • Fedeak konsistatzen du sinestean eta ez ikustean

f.239

 • Nécessité  n’a ni roi ni loi.
 • Beharrak ez du erregerik eta ez legerik.

f.240

 • Une main lave l’autre.
 • Esku batek bertzea garbitzen du.

f.242

 • L’âne porte le vin et boit l’eau.
 • Astoak ekartzen du mahats arnoa eta edaten du ura.

f.260

 • Jeunesse oiseuse, vieillesse nécessiteuse.
 • Gaztetasuna alferra, zahartasuna behartsua.

f.263

 • Nul pain sans peine.
 • Ogi garaurik da nekatu gaberik.

f.264

 • Sept enfants d’une ventrée, chacun est différent en pensée.
 • Sabelaldi bateko zazpi haurrek bat bedera desberdina da borondatean.

f.265

 • Mieux vaut chômer que mal faire.
 • Hobe da geldirik egoitea gaizki egitea baino.

f.268

 • Ce qui est bien commencé est à demi fait ou achevé.
 • Ongi hasi dena erdi eginda edo akabatua.

f.268

 • Rome ne fut pas faite en une heure.
 • Erroma ez zen oren batez akabatu.

f.269

 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu

Artikulu bat bilatu