Kantuak

Pierre Duny-Petre-k "Santibate jaun-andere" kantua eske kantuen artean sailkatzen du (Xirula-Mirula, 2011).  Bestalde ezagunak diren albadeen antzekoa da, adibidez Larraineko albadak (ikus Bilketa-ko artikulua).

 • Voir le texte en français

  Ihauteriko eske kantua. 1935 irian Luhusoko Marttinttu Larralde ene osebak eman zituen koplak.

  Aurkezpena eta galdera

  1
  Santibate Jaun-Andere
  Aurten bezala gero ere
  Santibatek igortzen gitu
  Xingarketa gu ere.

  2
  Jinak gitzu urrundik
  Bidean dembora emanik
  Ihauteria dela entzunik
  Etxe guzietarat ibilik.

  3
  Ez gabiltza ederrez
  Ez eta ere beharrez
  Kostuma xaharren ustez
  Erreprotxien beldurrez.

  4
  Ez dugu nahi urdia
  Ez eta ere erdia
  Usaia gatik kostuma gatik
  Gerren hunen bethia
  Var.: Liberako zatia.

  5
  Ez dugu nahi tripotik
  Bertzian izan ez denik
  Ustez eta trompa gaitezen
  Var. Beldurrez eta trompa gaitezen
  Urde kakaz eginik.

  Etxek’ andereari lausenguak
  6
  Etxean eder gerrena
  Etxek’ andere lerdena
  Zure erhiko erhaztuna
  Hastaz eros niro Baiona.

  7
  Etxean eder gortzeiru
  Dabiltzanian inguru
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Parabisuan aingeru.

  8
  Etxean eder ohako
  Haurra sortzen deneko
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Zaldiz elizarako
  Eta zilar kadiran jarriko.

  8 bis, aldaera
  Etxek’ andere baliosa
  Haur ukaiten duzularik
  Haur ukaite urusa
  Eta zure haurrekilan promenatzeko
  Urrezko karrosa.

  9
  Landan eder ilharra
  Haren pian belharra
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Zer emazte zilharra.

  10
  Etxean eder ferreta
  Haren gainean kaneta
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Zer emazte plaxenta.

  Nausiari erdi lausenga erdi mehatxu
  11
  Etxean eder haitzurra
  Nagusi bilo izurra
  Kolpuño bat eman ezaguzu
  Busti dezagun zintzurra.

  12
  Kadiran zaude jarririk
  Koloreak gorririk
  Guri xingarraren emaiterat
  Jeiki bazinte hortik.

  12 bis, aldaera
  Tolos eta Baiona
  Jinkoak dautz’ egun huna
  Guri xingarraren emaiterat
  Jeiki bazinte hunat.

  Eskerren bihurtzea
  13
  Eman duzu nobleki
  Kompañiak ere badaki
  Parabisuan sar zaitela
  Hamabi aingeruekin
  Hamabi aingeruekin
  Eta zure familiarekin.

  Deus ez dutelarik ukaiten
  14
  Goazen goazen hemendik
  Hemen ez duk xingarrik
  Etxe huntako gazitegian
  Saguak umiak hazten tik.

  15
  Etxean eder aihotza
  Etxek’ andere hoin hotza
  (edo hortz motza)
  Suburdinaz hautsiko ahal dun
  Sudur eta kokotza
  Var. Suburdinaz hauts ditzazula
  Sudur eta kokotza

   

 • Euskarazko testua ikusi

   

  Présentation et demande

  1
  «Santibate» Monsieur, Madame,
  Comme cette année et plus tard aussi,
  «Santibate »  nous envoie
  Quémander du lard nous aussi.

  2
  Nous sommes venus de loin
  Ayant passé du temps en chemin,
  Ayant entendu que c’était Carnaval
  En passant dans toutes les maisons.

  3
  Nous n’allons pas à la recherche du beau,
  Et non plus par besoin.
  Croyant aux vieilles coutumes
  Et de peur de reproches.

  4
  Nous ne voulons pas le cochon
  Et non plus la moitié.
  Suivant l’usage, la coutume,
  Cette broche (de la cheminée) pleine
  ou Un morceau d’une livre.

  5
  Nous ne voulons pas de boudin
  Qui n’a pas été fait dans le chaudron.
  Croyant qu’on puisse nous tromper
  ou De peur qu’on nous trompe
  (qu’il soit) fait avec du «caca» de cochon.

   

  Compliments à la maîtresse de maison
  6
  Dans la maison, belle (est) la broche (de la cheminée)
  Maîtresse de maison agile,
  Avec la valeur (poids) de la bague de votre doigt,
  Je pourrais acheter Bayonne.

  7
  Dans la maison (devant), beau (est) le tas de fumier
  Quand j’en fais le tour.
  La maîtresse de cette maison
  (est) Un ange de paradis.

  8
  Dans la maison, beau (est) le berceau
  Pour quand l’enfant naîtra.
  La maîtresse de cette maison
  (va) A cheval à l’église
  Et s’assiéra sur une chaise d’argent

  8bis, variante
  Maîtresse de maison précieuse,
  Quand vous aurez un enfant,
  (ayez) Un accouchement heureux
  Et pour vous promener avec vos enfants,
  Un carrosse d’or.


  9
  Dans le champs, beau (est) le haricot
  Et au-dessous de l’herbe.
  La maîtresse de cette maison
  Quelle femme soigneuse! (d’argent).

   

  10
  Dans la maison, belle (est) la ferreta
  Et au-dessus la louche.
  La maîtresse de cette maison
  Quelle femme agréable!

  Au maître, moitié compliments, moitié critiques
  11
  Dans la maison, belle (est) la pioche.
  Maître aux cheveux frisés,
  Donnez-nous un petit coup
  Que nous mouillions notre gosier.

  12
  Vous êtes assis sur votre chaise
  Le teint rouge.
  Pour nous donner du «xingar»,
  Si vous vous leviez de là.

  12bis, variante
  Tolosa et Bayonne
  Que Dieu vous donne un bon jour.
  Pour nous donner du "xingar",
  Si vous vous leviez ici.


  Remerciements
  13
  Vous avez donné généreusement
  La compagnie le sait aussi
  Que vous entriez au paradis
  Avec douze anges.
  Avec douze anges
  Et votre famille.


  Quand ils ne reçoivent rien
  14
  Partons, partons, d’ici
  Ici tu n’a pas (il n’y a pas, tutoiement) de xingar
  Dans le saloir de cette maison
  La souris nourrit ses petits.

  15
  Dans la maison belle (est) la serpe
  Maîtresse de maison si froide
  (ou dent cassée)
  Avec la barre du foyer tu pourras te casser
  Le nez et le menton.
  Avec la barre du foyer que vous vous cassiez
  Le nez et le menton.

   Testua eta frantsesera itzulpena Xirula-Mirula, 2011, 137. orr.

 

Bilaketa

Dokumentu bat bilatu