Gaston du Pont du Rand, paristar jaun gazte logikazale bat lehenengo aldiz Euskal Herrian zegoena, adi zitzaion kantuz ari zen euskaldun andregaiari. Mutilaren belarri motz oharkorrek entzun araura analizatzen zituzten doinuaren notak... Aire polit, tolesgabea iruditzen zitzaion, herri hortako jendea eta gauzak oro bezala. Kantuaren hitzetatik, berriz ez zuen ezer ulertzen. [...]

 

Jon Mirande (1925-1972)

Jon Mirande Aiphasorho (1925-1972) est né à Paris au sein d’une famille souletine qui émigra vers la capitale française à la recherche de travail. Si en arrivant dans la capitale ses parents parlaient peu le français, Mirande en revanche fut éduqué dans cette langue. A l’âge de vingt ans, il décida d’apprendre le basque ; il apprit le souletin, pour pouvoir discuter avec ses parents, ainsi que la plupart des autres dialectes de la langue basque. Il était d’ailleurs favorable à la création d’un basque unifié avant même que l’Académie de la langue basque n’en pose les premiers jalons. Il parlait une vingtaine de langues et était spécialiste des langues celtes. Ce plurilinguisme lui permit de traduire en basque plusieurs auteurs internationaux de renom.

Mirande produisait également des poèmes et des nouvelles. Ceux-ci paraissaient dans les revues Herria, Euzko Gogoa, Gernika et Egan. Il fonda avec Txomin et Joanes Peillen la revue littéraire satirique Igela, euskaldun heterodoxoen errebista dans laquelle il fit paraître des poèmes, des critiques et des articles. En 1981, après la mort de l’auteur, Txomin Peillen prit l’initiative de publier les œuvres choisies de Mirande dans le recueil Jon Miranderen idazlan hautatuak (Les textes choisis de Jon Mirande). En 1984, la maison d’édition Elkar décida de rassembler uniquement les nouvelles et de les publier sous le titre Gauaz parke batean: ipuin izugarriak (La nuit dans un parc : histoires effrayantes).

Un auteur précurseur et provocateur

L’œuvre de Mirande ne fut diffusée que tardivement car elle relevait d’une pensée complexe et radicale. Mirande se montrait très critique à l’égard du nationalisme basque, de droite comme de gauche, soumis selon lui à la morale judéo-chrétienne. Favorable à l’indépendance du Pays Basque, il rejetait néanmoins la voie démocratique pour y parvenir. Il partageait l’idéologie nationale-socialiste et ne cachait nullement ses idées racistes. Provocateur amoral, il fit trembler le monde de la littérature basque en évoquant des sujets jugés jusqu’alors tabous : en 1954, l’unique roman qu’il écrivit, Haur besoetakoa (La filleule), racontait la relation « amoureuse » entre un homme d’âge mûr et sa filleule. Si la comparaison avec le roman sulfureux de Nabokov est inévitable, il faut préciser que Lolita ne parut que l’année suivante. En revanche, le roman de Mirande ne fut publié qu’en 1970 par la maison d’édition Kriselu-Lur. 

Il traitait des sujets aussi délicats que la mort, le paganisme, le sexe ou la violence. D’un point de vue stylistique, il renversa également les modèles classiques établis. Il aimait particulièrement les histoires et les phrases courtes ; il marquait une préférence pour les idées concises et efficaces, les concepts. En outre, son écriture mêlait plusieurs dialectes basques, annonçant ainsi une langue basque unifiée. Enfin, amateur de littérature d’épouvante ou fantastique, il traduisit en basque des auteurs tels qu’Edgar Allan Poe ou Franz Kafka. Il écrivit d’ailleurs des nouvelles relevant de ces genres mais en le situant au Pays Basque, souvent même en Soule ; ses récits entremêlaient l’étranger et le local, l’innovation et la tradition.

Eresi kantari

Le texte choisi réunit toutes les caractéristiques évoquées plus haut. Dans la nouvelle Eresi kantari (Chant funèbre), les protagonistes Helena la souletine et Gaston du Pont du Rand le parisien vont bientôt se marier. Les futurs époux sont chez les parents de la fiancée, en tête-à-tête, tandis que dehors il pleut à verse. Helena fredonne Goizian goizik jeiki nündüzün un chant souletin, jusqu’à ce que Gaston lui demande de lui traduire les paroles qui lui sont complètement étrangères. La traduction rend le jeune homme perplexe : la mort évoquée dans le chant lui paraît bien suspecte. À travers l’étude des paroles de ce chant, par la déduction, Gaston essaie d’élucider ce mystérieux décès à la manière de Sherlock Holmes.

 • Voir le texte en français

  Gaston du Pont du Rand, paristar jaun gazte logikazale bat lehenengo aldiz Euskal Herrian zegoena, adi zitzaion kantuz ari zen euskaldun andregaiari. Mutilaren belarri motz oharkorrek entzun araura analizatzen zituzten doinuaren notak... Aire polit, tolesgabea iruditzen zitzaion, herri hortako jendea eta gauzak oro bezala. Kantuaren hitzetatik, berriz ez zuen ezer ulertzen.

  Helena kantatzetik gelditu zen, beraren buruaz miraz, eresi zahar hori aukeratu zuelakotz doinu berriago baten ordez. Neskatxa oraindiarra zen... Leihotik kanpora begira zegoen eta haren aurpegi pollitak asperdura zerakusan. Kanpoan euria erasoka. Egun guztirako barruan egotera beharturik ote zen, bere gurasoen etxe zahar ilunean eta Parisetik etorritako senargai horrekin? Isolak ari izanik ere, nahiago zukeen atera eta bere gazte-lagunekin ibili. Laster, ezkondu eta, betiko joanak zitukeen gaztaroko laguntasunak eta jolasaldiak, du Pont du Rand-tar bati zegokion emaztea izatea gatik. Libertatea galdurik... Jasango ote zuen horlango bizitza bat?, galdetzen zion neskak, kezkaturik, bere buruari. Ezetz erabaki zuen bere baitan. Baina Gaston ez zen gizon bihotz gogorra eta, dena dela, ez zion ohitura txarrik hartzera utziko: ezkondu ondoren, aurretik bezala, bere gogora baizik ez zuen egingo, senarra bere nahikerietara makur erazirik. Bai eta gaur bertan, senar hezitze hortarako saiakera gisa, mutila behartuko zuen bere automobil haundi ederrean paseiura eraman zezan, dantzaetxe edo zinema batera. Bazekien Gastonek ez zuela ateratzeko den gutien gutiziarik, eta onenean egun guztia etxean igaroko zuela, irakurtzen edo radioari entzuten. Busti beldur zen alegia. Amor emango zuen, ordea, lausenguz edo laztanez enganatuz gero...

  ...Eta segurantza horrek alaiturik, hasi zen neska berriz ahapeka kantatzen. Amerikako aire bizkor bat aldi hontan.
  Gastonek geldierazi zuen: «Ez —eskatu zion— kanta ezazu arestiko euskal kanta hura», eta neskak, soa harengana inguratzen zuelakotz ezjakina eginik, lehengo notak txistukatu zizkion. Hutsik egin gabe, gero, logikazale bezainbat musikazalea baitzen.
  «Oi —pentsatu zuen Helenak—, ezer ez zait kostatzen eta atsegin apur hori egin diezaioket». Eta ahal zuen bezain sentimenduzki kantatu zion:

  Goizian goizik jeiki nündüzün espusa nintzan goizian;
  Ba eta zetaz ere beztitü ekhia jelkhi zenian;
  Etxek'andere zabal nündüzün egüerdi erditan
  Bai eta ere alhargüntsa gazte ekhia sarthü zenian.

  - Musde Irigaray, ene jauna, altxa izadazüt büria;
  Ala dolütü othe zaizü eneki espusatzia?
  - Ez, ez, etzitadazü dolütü zureki espusatzia,
  Ez eta ere dolütüren bizi nizano lürrian.

  Nik banizün maitetto bat mündü ororen ixilik,
  Mündü ororen ixilik eta Jinko jaonari ageririk;
  Buket bat igorri ditadazüt lili arraroz eginik,
  Lili arraroz eginik eta erdia phozuatürik.

  Zazpi urthez etxeki dizüt gizon hila khambern;
  Egünaz lür hotzian eta gaiaz bi besuen artian,
  Zitru hurez ükhüzten nizün astian egün batian,
  Astian egün batian eta ostirale goizian.

  Gastonek eskerrak eman zizkion pozturik:
  - «Très bien»; baina orain, mesedez, hitzok hizkuntza ulergarri batera itzul zaizkidazu.
  Pariseko erdarara itzuli zituen behingoan Helenak.
  - Ilun samar —esan zion Gastonek arretaz entzun ondoren—; gertaria hitz-lauz jaulki zaidazu arren.
  Helenak eman zion orduan Gabriela Lohitegikoaren zori kupidagarriaren berri: nola ezkontzekoa zen Irigaraiko jauna, bere bihotzeko kuttunarekin, eta nola hil zen hau eztei-egunean bertan, isilean zeukan amorante batek pozoiturik...
  Kondatu eta Helena isildu zen eta beste zerbaitetan pentsatzen hasi zen, baina «hüm —egin zuen Gastonek—, hum, hum...». Haren adimen bizkor, eskolatzez ornitua, ez zen lotan egon andregaia mintzo zen artean. Logika gutti aurkitzen zion mutil logikazaleak Euskaldunen ipuin horri, eta mingarri zitzaion. Begiak itxi zituen. Gogamenetan murgildurik egon zen oraindik apur bat, eta bat-batean:
  - Gauza horrela gertatu ahal da benetan? —galdetu zion Helenari.
  - Zer diozu? —esan zuen miraz neskak, bere geroarekiko ametsetatik iratzarririk.
  - Diot, ageri edo paper zaharrik ba ote den ipuin hori egiaztatzen duenik. Kantuak aipu duen «maitettoa» hauzitara jauki ahal zuten eta hauzitegiak erruduntzat jo ahal zuen? Hitz batez, egia ote den Irigaraiko jauna tankera hortan hil zela?
  - Nik ez dakit; hala diote kantuak eta hemengo jendeek behintzat.
  - Jendeek diotena! —oihu egin zuen Gastonek erdeinu bizitan—. Ez ote zara ezertaz ohartu ipuin bitxi hortan: Gabrielak zeinen argiki mintzo iduri duen lehenengo hiru ahapaldietan eta zeinen lauso eta adigaitza den, aitzitik, azkenengoa?
  - Ai —egin zuen Helenak ezaxolki—, kantu baten hitzei kasu egin behar balitzaie...
  - Baina bai kasu egin behar zaiela! —esan Zion Gastonek sumiduxerik bezala: gogamen sakonetako mutila zen, eta zenbait aldiz andregaia txoriburu bat baizik ez zela uste izatera gertu zen—. Orori kasu egin behar zaio, eta bereziki kantu honen letrari.
  - Zertarako ote?
  - Bilatzeko! —ihardetsi zuen ospatsuki mutilak.
  - Egia zer da? —galdetu zion irrifar batez Helenak, bere haurtzaroan Ebanjelioa irakurri zuen eta—. Zuk ba ahal dakizu?
  - Kasu hontan baietz uste dut; eta orain agertuko dizut, adimen argiari jarraikiz idoro eta kausitu dudan bezala.
  - Esan bada, Sherlock! [...]

 • Euskarazko testua ikusi

  Gaston du Pont du Rand, jeune gentleman parisien à l’esprit cartésien séjournant pour la première fois au Pays Basque, écoutait sa promise basque chanter. Il analysait les notes à mesure qu’elles arrivaient à ses oreilles affûtées… L’air lui paraissait joli, lisse, à l’image des gens et des choses de ce pays. En revanche, il ne comprenait rien aux paroles.

  Helena cessa de chanter, surprise elle-même d’avoir choisi ce chant ancien plutôt qu’un air plus récent. C’était une jeune femme moderne… Elle regardait  par la fenêtre et son joli visage reflêtait l'ennui. Dehors il pleuvait des cordes. Devrait-elle rester toute la journée à l’intérieur, dans la vieille maison sombre de ses parents, avec ce fiancé parisien ? Malgré les averses, elle aurait préféré sortir et se promener avec ses amis. Bientôt, une fois mariée, elle devrait oublier pour toujours les amitiés et les amusements de jeunesse, afin de devenir l'épouse qui conviendrait à un du Pont du Rand. Perdre sa liberté… Supporterait-elle une telle vie ?, s’interrogeait la jeune femme, inquiète. Elle se dit que non. Mais Gaston n’était pas un mauvais homme, et de toute façon, elle n'allait pas le laisser prendre de mauvaises habitudes : après le mariage, comme avant, elle n’en ferait qu’à sa tête, et son mari se plierait à ses moindres désirs. Le soir même d’ailleurs, comme pour entamer l'éducation du futur époux, elle allait obliger le garçon à la conduire au bal ou au cinéma dans sa magnifique automobile. Elle savait que Gaston n’avait pas la moindre envie de sortir, que dans le meilleur des cas il aurait passé la journée dedans, à lire ou à écouter la radio. De peur de se mouiller certainement. Il cèderait cependant, à force de flatteries et de caresses…

  …Cette certitude l’ayant mise en joie, la jeune femme recommença à chanter à voix basse. Un air américain enlevé cette fois-ci.
  Gaston l’arrêta : « Non – lui demanda-t-il – chante plutôt la chanson basque de tout à l’heure », et devant le regard interrogateur de la jeune femme, il en siffla les premières notes. Sans commettre d’erreur évidemment, car il était aussi bon mélomane que cartésien.
  « Oh – pensa Helena -, cela ne me coûte rien, je peux bien lui faire ce plaisir". Et elle chanta en y mettant autant d’émotion que possible :

  Je me levais, de bonne heure, le matin où je me mariais,
  Oui, et aussi je m'habillai de soie lorsque le soleil fut levé.
  J'étais maîtresse de maison parfaite à midi,
  Oui, et aussi jeune veuve quand le soleil fut couché.

  Monsieur d'Irigarai, mon Seigneur, relevez la tête,
  Ou bien regrettez-vous de m'avoir épousée?
  Non, non, je n'ai pas de regret de vous avoir épousée,
  Et je ne le regretterai pas tant que je vivrai, ma bien-aimée.

  J'avais une bien-aimée en secret de tout le monde,
  En secret de tout le monde et à Dieu seul avouée ;
  Elle m'a envoyé un bouquet fait de fleurs rares,
  Fait de fleures rares et dont le milieu était empoisonné.

  Pendant sept ans j'ai gardé un homme mort dans une chambre;
  Le jour dans la terre froide et la nuit dans mes deux bras;
  Je le lavais avec de l'eau de citron un jour par semaine,
  Un jour par semaine et c'était le vendredi au matin.

  Gaston réjoui la remercia :
  - « Très bien » ; mais maintenant, s’il te plaît, traduis-moi les faits dans une langue intelligible.
  Cette fois Helena fit la traduction en français.
  - C’est plutôt sombre – lui dit Gaston après l’avoir écoutée attentivement- ; bien que sobrement raconté.
  Helena lui raconta alors le destin tragique de Gabriela Lohitegikoa : comment elle devait épouser  Monsieur de Irigarai, son bien-aimé, et comment il mourut le jour des noces, empoisonné par une maîtresse…
  Helena raconta, se tut et pensa à autre chose, mais « hum – fit Gaston -, hum, hum… ». Son esprit alerte, cultivé, n’était pas resté en repos pendant le récit de sa fiancée. Son esprit rationnel ne trouvait guère de logique à ce conte basque et cela l'agaçait. Il ferma les yeux, resta un moment plongé dans ses pensées, puis soudain :
  - Est-ce que cela s’est vraiment produit ainsi ? – demanda-t-il à Helena.
  - Que dis-tu ? – dit la jeune femme, surprise, distraite de ses rêveries d’avenir.
  - Je dis, un document ancien atteste-t-il cette histoire. « L’amante » qu’évoque la chanson a-t-elle comparu au tribunal et a-t-elle été jugée coupable ? En somme, est-il vrai que Monsieur de Irigarai soit  mort de cette façon ?
  - Je ne sais pas ; c’est ce que disent la chanson et les gens d’ici.
  - Ce que disent les gens !- lança Gaston avec mépris-. Ne t’es-tu rendue compte de rien avec cette drôle d’histoire : combien les paroles de Gabriela sont claires dans les trois premières strophes, et combien elles sont vagues et peu compréhensibles, au contraire, dans la dernière ?
  - Aïe – fit Helena désinvolte – s’il faut prêter attention aux paroles d’une chanson…
  - Bien sûr qu’il faut y prêter attention ! – s'enflamma Gaston : c’était un homme réfléchi, et il était parfois près de penser que sa fiancée était une écervelée-. Il faut faire attention à tout, et particulièrement aux paroles de cette chanson.
  - Pourquoi donc ?
  - Pour chercher la vérité ! – répondit le jeune homme triomphant.
  - Qu’est-ce que la vérité ? – lui demanda Helena en riant, car enfant elle avait lu l’Evangile -. Le sais-tu seulement ?
  - Dans le cas présent je crois que oui ; et je vais t’en faire part, comme mon esprit éclairé l’a trouvé et perçu.
  - Dis-moi, Sherlock ! [...]

Traduction Goizian goizik jeiki nündüzün : Jean Ithurriague, basquepoetry.eus

Voir aussi l’article sur Bilketa Goizian goizik jeiki nündüzün, Gabriela Lohitegi, 1640

 

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Tous les textes choisis

Textes choisis