Contes et légendes basques

Histoire extraite du livre Zenbait ichtorio chahar artho churitzetako [Quelques vieilles histoires pour le dépouillement du maïs] de 1909.

Auteur anonyme.

Lire l'article complet

 • Voir le texte en français

  Alkhi prestuz emanaren ordaina.

  Hor nunbait, Semperen, Urrugnan edo Ezpeletan, hiru herri horietarik batetako Yauregian bazen demboran Aitoren-seme bat biziki bihotz onekoa. Bera ez bezalakoa zuen eskutaria, gizon idor, zikhoitz koska tzar bat, ez baitzuen deusetan eginen nehori atsegin bat sekulan. Zer sofritzen zuen harek ikhusiz nausia hain ona yende beharrentzat, eta hain aise chahutzen bere lagunekin! Etzen bada hura maitez ari, ez hanbat haren intreser atchikia. Nausiaz baino bere buruaren arthatzeaz bazuen gehiago achola. Sukhaldetik arno hoberenak, oilachko, gaphoin-ichter eta yaki finenak galtzarpean gordez ebats-eta, bazoan noiz-nahi zahagia bezala hantzerat zenbait zokhotarat; eta bethi bakharrik, sekulan lagun bat gabe!

  Arrotz nor-nahi ethor zadien yauregirat, esker idorra zuen bethi eta karasa tzarra merke. Nehor ez zitaken azkenean mentura ere harat yuaiterat. Zer atsegina anhitzentzat nunbaitik korrei aldi bat ona billzen ahal balu !

  Nausiak hartua zuen haren ara ; zakielarik nolakoa zuen, eskutari zaukan halere, eta frangotan gogotik irri-egiten ere harat zatoziner gerthatu bitchikeriez.

  Egun batez Aitoren-semeak gomitatu zituen inguru hartako bere kideko adichkide guziak, yaun eta andere, eta heiekilan batean bere herriko etcheko yaunik hoberenak. Eman zuen bazkari bat gaitza, zernahi yateko motarekin, eta denetarik ausarki.

  Ikhustekoa zen eskutariaren omore tzarra ; larruaren barnean etzauken, zioela ahapetik. «Urde gormant tzar zintzur largo horiek, iduri dutela zortzi egun huntan goserik egonak ! Emazue hor ; ase ontsa; ageri duzue bederen bertzeren gostuz ari zaretela. Ez ahal duzue bederen zapart eginen, sobera hanturik ! »

  Denak yarri ondoan, salda yaten hasiak ordukotz, horra nun heldu den beranchko, eguerdi gain arte iraulden arizanik denbora onaz balia, auzoko etcheko-yaun bat frango philda hitsean, chichteko arropak bakharrik soinean eta asteko bizar guzia berekin. (Auzo gisa yina naski gisa hortan, nahiz baduen bertzalde berenaz bitchi aire bat.) Begi kolpe bat emaiten dio athetik yateko tokiari; lekhu bat ez kausituz hutsik, badoako eskutariari yar-alkhi baten galdez. Hunek, furian, emaiten dio han nunbait gibel-aldean eman-ahalako ostiko bat erranez. « To, horra hire alkhia ; yar hadi horren gainean, ez diat nik bertzerik emaiteko. »

  Ordu berean gogoraturik hargatik gaizki ederrik erran lezokela nausiak, yakin baleza hori, manatzen du eman dezoten yaterat, eta balakatu nahiz hasten zaio.

  Alegia ez gaitzitua batere, yartzen da etcheko-yauna mahain buru batean, irri maltzur batekin. Segur dautzuet ez dagoela behin alfer; baliatzen da ontsa, yaten du ontsa, edaten hobeki; baïnan, aldeko solaser khondu guti emanez, izpiritua alhan nola emanen diozkan bere ostikoaren ordainak doblezka ezkutariari.

  Bazkal-ondoan badoazi denak, etchekoanderea gidari, yauregiko sala handirat. Baitu sala harek Eskual-Herrico ezkaratzik handienak bezenbat eremu, han multzoka berduratzen dire gomitatuak. Inguru, inguru yarrarazten ditu Aitoren-semeak, eta nola yosta gura baita, gehienik irri eginaraziko duenari hitzemaiten dio zinta zeta bat ederra. Hor hasten dire ichtorio bitchi khondatzen, khantu bitchi khantatzen, mozkor yestu egiten, erhoaren egiten, abere ihakinen egiten, batzuek alegia bi emazte aharran ari, bertze batzuek alegia senharemazteak elgarrekin kalapita gorrian ari, nik dakita oraino zenbat zozokeria eta bitchikeria zoinek gehiago irri-eginarazteko. Denak irriz eta farraz, yauregi guzia airean harrotua zaukaten.

  Azkenik yin etcheko-yauna ichilik zagoen chokho batean, heien yosteter beha loriatua, artetan irri zafla onik egiten zuela. Bazterrak aphur bat ichildu zirenean, yuan zitzaion eskutariari alderat eta bere indar guziaz eman, han nunbait berak bazkal aitzinean ukhana zuen lekhutsu hartan, ostiko bat segur « atch » erran-arazten zuena. Phentsa! Mustupilka sudurraz lurrerat aurdiki zuen eta! Eta oraino, trufa gehiago, erran zion:

  « Horra nun ditutzun, gibelerat turnatuak zuk oichtian eman yateko-oihala eta yar-alkhia. On da bethi gizon gisakoekin ukhaitea afera, prestuz ukhan gauzak bihurtzen baitituzte chuchen. Orai ez dukezu arrangurarik.»

  Harritu ziren denak ; andre zenbait ere izialduraz erdi flakatuak garrasiaka hasi. Yauregiko muthilak lasterka yinik, lothu zitzaizkon ostiko-emaileari eta bazeramaten preso. Bainan nausiak, geldiarazirik galdegin zion zertako yo zuen haren eskutaria.

  « Yauna, zuen ihardetsi, zuk gomitaturik yin niz egun yauregirat; beranchko yin niz ezin bertzez.

  Toki bat galdegin diot arras onheski zure eskutariari eta harek ostiko bat eman daut erranez yar nindadien haren gainean, etzuela bertze alkhirik eni emaiteko. Bazkaldua bainaiz orai, ez dut gehiago haren alkhiaren beharrik. Hor du, eta orai nahi balin badu presta saria, bertze bat emanen diot bardin gogotik, »

  Nun zen ordian ? yuana zen, yuana bichtatik minaren lekhua eskuz pherekatuz, ahalgeak urthua. Orduan ziren yauregiko salan sekulako irri karkaillak, nehundik ezin geldituak tripako mina yauz arte. Alabainan etzuen nehork begien bichtan ikusten ahal eskutari higuina, eta guziek atsegin zuten behin bederen ontsa hatchemana ikhusteaz.

  Hitz batez denek eman zioten zinta zeta etcheko-yaun gaizoari, ez baitzitzaion itsusi handik harat hura gerrian ibiltzea, eta hain bat eder baitzitzaion nola irabazia zuen khondatzea. Ez zen berehalakoan galdu ichtorioa yauregiko inguruetan !

 • Euskarazko testua ikusi

  Le remboursement du banc prêté.

  Par là-bas, sur Saint-Pé d’Urrugne ou Espelette, du moins dans l’un des châteaux  de ces villages, vivait dans le temps un noble au cœur bon. Son écuyer n’était pas comme lui, c’était un homme sec, un mauvais bougre d’avare, qui ne faisait rien pour plaire à personne. Et comme il souffrait en voyant son maître si généreux face aux besoins des gens et dépensant si facilement avec ses amis ! Et ce n’était pas par amour pour lui, mais plus pour défendre ses intérêts. Il préférait s’occuper de lui plutôt que de son seigneur ; Il volait dans la cuisine, en les cachant sous son plastron, les meilleurs vins, les poulets, cuisses de chapon et nourritures les plus fines, et il partait n’importe quand, gonflé comme une outre dans quelques recoins ; et toujours seul, jamais avec un ami !

  N’importe quel étranger pouvait venir au château, il avait toujours le remerciement sec et la mauvaise carcasse facilement. Plus personne n’osait plus aller là-bas. Quel plaisir ce serait pour beaucoup s’il pouvait prendre une bonne correction !
  Le seigneur avait eu vent de son comportement ; mais même s’il savait comment il était, il restait son écuyer, et souvent il riait de bon cœur des bizarreries qui survenait à ceux qui venait chez lui.

  Un jour, le noble avait invité tous ses amis pairs des environs, seigneurs et dames, et en même temps qu’eux les plus grands maîtres de maison du village. Il avait offert un repas incroyable, avec une grande diversité de plats, et tout en grande quantité.

  Il fallait voir l’humeur chagrine de l’écuyer ; qui débordait de sa peau, quand il murmurait. « Sales porcs gourmand et à large gosier, ils semblent mourir de faim depuis huit jours ! Allez-y, oui ; rassasiez-vous ; on voit bien que vous y aller sur le compte d’un autre. N’allez quand même pas jusqu’à exploser, gonflés comme vous êtes ! »

  Une fois tout le monde assis, la soupe étant déjà servie, voilà qu’arrive en retard, après avoir profité du beau temps pour labourer jusqu’à plus de midi, un maître de maison du voisinage en habit terne, juste des habits de travail sur lui, et toute la barbe de la semaine avec lui. (Il était invité, évidemment, en tant que voisin, même s’il avait par ailleurs un air bizarre.) Il jette un coup d’œil de la porte vers les places à table ; sans pouvoir trouver de place vide, il va demander une chaise à l’écuyer. Celui-ci, furieux, lui donne quelque part à l’arrière un coup de pied en disant « Tiens, voila ton banc ; assied-toi la dessus, je n’ai rien d’autre à donner. »

  Ce rappelant soudain que le seigneur pourrait lui en dire de belle à cause de cela, s’il venait à l’apprendre, il ordonne qu’on lui donne à manger, et tente de le flatter.

  Apparemment nullement vexé, le maitre de maison s’assoit à un bout de table, avec un sourire sournois. Je peux vous assurer qu’il n’est jamais resté sans rien faire ; il en profite bien, il mange bien, boit encore mieux ; mais, sans prêter attention aux propos tenus autour de lui, il laisse son esprit imaginer comment il pourra rendre doublement son coup de pied à l’écuyer.

  A la fin du repas tut le monde s’en va, la maitresse de maison en guide, vers la grande salle du château. Car cette pièce a autant d’espace que le plus grand ezkaratza [hall d’entrée] du Pays basque, là-bas les invités se dispersent en petit groupe. Le noble les fait installer en cercle, et histoire de s’amuser, il promet une ceinture de soie à celui qui le fera le plus rire. Ils commencent donc à raconter d’étranges histoires, chanter de drôles de chants, mimer des gestes ivres, faire le fou, imiter des cris d’animaux, certains imitent deux femmes se disputant, d’autres un couple se chamaillant vertement, et je ne sais quelle bêtise ou drôlerie, à celui qui le fera le plus rire. Tous rient ou sourient, à faire se soulever le château en l’air.

  Le dernier maitre de maison arrivé se tenait en silence dans un coin, ravi en regardant leurs jeux, riant parfois de bon cœur. Quand les abords se turent quelque peu, il alla en direction de l’écuyer et lui donne, de toute ses forces, à peu près au même endroit où il l’avait reçu avant le repas, un coup de pied qui fait crier « Atch ! » assez sûrement. Pensez ! Il le projeta le nez à terre ! Et de plus, rajoutant la moquerie, il lui dit :

  « Voici où tu les as, je te rends  la serviette et le banc que tu m’as prêté tout à l’heure. Il est toujours bon d’avoir affaire à des personnes honnêtes, qui rendent sans faute les choses reçus en prêt. Tu n’as maintenant plus à t’inquiéter. »
  Tout le monde fut étonné ; quelques dames également, à moitié évanouie de peur, commencèrent à crier. Les garçons du château vinrent en courant et saisir le donneur de coup de pied et s’apprêtaient à l’emmener, prisonnier. Mais le seigneur, les ayant arrêtés, il lui demanda pourquoi il avait frappé son écuyer.

  « Seigneur, répondit-il, s’est invité par vous que je suis venu au château, je suis arrivé en retard ne pouvant faire autrement.

  J’ai demandé une place très honnêtement à votre écuyer et lui m’a donné un coup de pied et me disant que je pouvais m’assoir dessus, qu’il n’avait pas d’autre banc pour moi. Maintenant que j’ai déjeuné, je n’ai plus besoin de son banc. Il l’a là maintenant, et s’il veut bien me préparer ma note, je lui en donnerais un autre volontiers ».

  Où était-il, alors ? Il était parti, il avait disparu en caressant l’endroit douloureux, mort de honte. C’est alors que fusèrent de toute la salle du château les éclats de rire, inarrêtables jusqu’à créer des maux de ventres. Car même si personne ne pouvait apercevoir l’odieux écuyer, il prenait plaisir à savoir que pour une fois au moins il avait été attrapé.

  A l’unanimité ils accordèrent tous la ceinture de soie au pauvre maitre de maison, à qui il ne déplaisait pas d’aller de-ci de-là habillé ainsi, et qui se plaisait à devoir raconter partout comment il l’avait gagné. L’histoire ne se perdit pas rapidement aux alentours du château !

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article