La volaille désossée

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Ezurgabeco egaztia.

Egaztia gordiñ dagoela ezurrac atera, eta guelditzen dan azal eta araguia betetzen da chiquitutaco aragui gazte eta urdai azpi pregituz; onela betetaco egaztia jostorratz eta ariaz josi, eta mantequetan pregitu, eta ipintzen da egosten, onetaraco dagoen eltzean, urean edo saldan, pregituan sobratu dan coipean aurrena tipula pregitu, eta au egaztiari emanaz, eta egaztia egosia dagoenean, iriñ tostatua eman, eta quentzen zayo joscuraco aria.

La volaille désossée

Enlever les os de la volaille crue, et remplir la peau et la viande restante de viande jeune émincée et de jambon frit ; recoudre au moyen d’un fil et d’une aiguille la volaille ainsi remplie, et la frire dans le beurre, puis la mettre à cuire, dans une marmite adaptée, dans l’eau ou le bouillon. Frire au d’abord les oignons dans la graisse restante dans la poêle, l’ajouter à la volaille, et quand la volaille est cuite, ajouter de la farine torréfiée, et enlever le fil de couture.

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua