Pour frire les pieds de veau

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Terneraren áncac pregitzeco

Ancac atzeco aldetic goitic beera ebaqui, eta egosten dira osoric; egosten diranean contu andiaz ezurra atera, eta urday-azpi chiquitu, guibel errai eta urdai guicen egosiz gucia betetzen da: orduan azala josi eta ogui arrallatuz estaltzen da: jan bear dan bezperan pisu edo carga bat gañean ipiñi. eta maira atera bear danean pregitzen da, onetaraco joscuraco ariya quentzea aztugabe.

Pour frire les pieds de veau

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua