La longe de porc à l’étouffée

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Solomua estopatzeco modua.

Iriñez estalitaco solomu, aragui edo ternera pregitzen dira manteca iraquiñean; ondo gorritua dagoenean, ipintzen da cacerolan; guelditzen dan mantecan pregitzen dira tipula ondocho, eta baratzuri ale bat eta guci au pasaderan iragaci eta botatzen zayo solomu edo araguiari, baña gañera ozpiñ edo binagre eta ardo on pissca bat eta ur guchi emanaz: sasoi onean dagoenean, eta maira ateratzeco aurrean, baldin salda asco badauca, ematen zayo ogui azal tostatu eta arrallatua, nai dan tamañan jarri dedineraño:

La longe de porc à l’étouffée

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua