Le pain de viande

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Aragizco errozca.

Urdai-azpi zati andicho bat urdai guicen pissca batequiñ, eta ganaduaren ancaco araguia ongui chiquitua, eta tipula chiquitua pregitu, oyei bota, eta arrautza ongui batituaquin gucia nastu, eta masa au ipiñi bedi manteca ongui berotua daucan moldean, masa alde gucietan igual edo berdin gueratzen dan moduan: ipintzen da molde au surtan, azpitic su guchi eta taparen gañean su biciagoa ipiñiaz: ondo pregitu dala deritzanean, uzten da oztutzen, eta berriz iraquin eraci nai zayonean, ipintzen da saldan egosten, salsa gucia iriñ tostatuarequin lodituaz.

Le pain de viande

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua