Les choux farcis

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Errepollo errellenatua.

Ipintzen da egosten errepollo osoa urarequin eta gatzarequin, eta erdi egosia dagoenean, erdico mordosca quendu eta betetzen edo errellenatzen da aragui chiquituz, erroscarenzat becela, eta toquian beñ baratzuriac sartuaz, eta guci hura errepollo osoa balitz becela onela moldutuaz; eta azalarequin moldea igortzi, eta ipintzen da errepolloa contu andiaz azpian eta gañean sua duela: salsa berriz eguingo da, tipula pregitu, iriñ tostatu eta saldareguin, eta mayera atera bear danean ematen zayo salsa au.

Les choux farcis

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua