Une autre manière de préparer le ragoût de canard

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Beste modu batera guisatutaco atea.

Ondo garbitu eta ipintzen da atea cazuela batean, erdia olioa eta beste erdia manteca dituela; au gucia ongui berotua dagoenean, botatzen zaizca guibelerrayac, tipula pissca bat, perregilla eta ogui cerracho bat, eta guci au pregitua dagoenean, ateratzen da coipetatic,eta ipintzen da ayen lecuan atea aric eta gorritu dedineraño, ematen zayo ur pisscabat, eta jatera baño ordu betez lenago mastricatzen dira almericean guibelerrayac eta pregitu diran gañeracoac, eta au gucia salda pisca batean urtu, eta batutzen da atearequin, gañera zortzi edo amar aceitun on, ganibetac piscacho bat idiquiac, emanaz, eta orduan ipintzen da berriz iracjuitem su arinchoan, maira ateratzeco garairaño an iduquiaz.

Une autre manière de préparer le ragoût de canard

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua