La timbale aux macarons

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Macarroizco timbala.

Eguiten da ojaldrea bi parte ur, parte bat mantequilla, arrautza gorringo bi, eta gatz pisca batequiñ; igortzitzen da moldea mantecaz eta ipintzen da an ojaldrea.

Iduquico da prestatua solomuzco estopadu on bat, eta ipintzen dira ojaldrea dagoen ontziari edo moldean ojaldre pusca bat, eta saldan egonac egongo diran macarroyetatic beste aimbeste, eta joango da onela ipiñiaz, aric eta moldea bete dedineraño: estaltzen da moldea ojaldrez, cembait dibujo edo apañgarri eguiñaz; ematen zayo gañetic arrautza zuringozco bañu bat luma batequin eta eramaten da labera, ogui-colorea ar dezan: maira eramateco moldetic atera, eta beroric eraman bear da.

La timbale aux macarons

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua