Les empanadas de volailles

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Egaztizco ocore edo empanadac.

Urdai-azpi zatiaquin guisatutaco egaztiac ipintzen dira goyen esan degun ojaldrean, baña ojaldre onec eztu iduqui bear macarroiric.

Les empanadas de volailles

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua