Les empanadas de volailles

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Egaztizco ocore edo empanadac.

Urdai-azpi zatiaquin guisatutaco egaztiac ipintzen dira goyen esan degun ojaldrean, baña ojaldre onec eztu iduqui bear macarroiric.

Les empanadas de volailles