La morue à la Provençale

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Provenzaco modera bacallaua.

Escociaco bacallao ona artu, eta ipintzen da beratzen zati andicboetan, eta ondo egosi eta eztutzen danean, gucia apurtuco da; eta ezur guciac quendu bear zaizca: jan bear dangaraya baño ordu erdi bat lenago ipintzen da cazuela bat erdia olioa eta beste erdia mantecarequin, eta iraquin duenean, orduraco sartzenda bacallaua eta nastutzen da ongui coipe gucia ar dezan: garai onetaraco iduquico daesnearequin eta iriñarequin eguindaco ay mecho bat, eta botatzen zayo ay au esneari pisscaca, bacallauari cazuelaren inguruan giraca erabilliaz aya ongui artu eraciaz; gucia ongui batua dagoenean, baña aya gueyegui eztauzcan moduan, ateratzen da platera batera, mendichobaten ichuraeman eta iru issquiñaco ogui puscacho pregituacinguruan ipiñiaz.

La morue à la Provençale

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua