La cervelle frite

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Muñ pregituac.

Iduquitzen dira urtan muñac, odol gucia bota dezaten; egosten dira gatzarequin; eguiten da urarequin, iriñarequin eta gatzarequin: ay mea; batitzen dira ongui arrautza zuringoac gogortu diteceneraño, eta botatzen dira ayarequin chit ondo nastuac gueratzen diran moduan; ebaquitzen da naspilla au pusca chiquietan, eta botatzen dira guciac muñac dauden ontzira, eta aldian beñ cuchare bat bete masa onetatic artu, eta manteca iraquiñean pregitu, eta pastelcho guciz arro eta puztuac irtengo dira.

La cervelle frite

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua