Gâteau de pomme de terre

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Patatazco pastelac.

Egosten dira patata onarquiac; eta egosiacdaudenean, cheatzen dira motrallu edo almeriz batean, eta gucia pasaderan ongui iragaci, eta ipintzen da cazuela bat mantequillarequin, eta patata oretua an sartu, eta ematen zaizca bueltac, gatza emanaz; uzten da oztutzen eta oratzen da ostera iriñarequin; zabaltzen da errolluarequin ojaldrea becela, eta estaltzen da platereada bat. Ipintzen da ollozco edo ta solomuzco guisadu on bat estaltzen da au ere beste patata zati batequin, ojalclrea becela eta ipintzen zayo inguruan chocolateraren quirtenaren guisaco errollo bat; bustitzen da gucia arrautza zuringoz luma batequifi, eta eramaten da ongui berotua dagoen labera, eta an iduquitzen da, aric eta ongui gorritu dedineraño.

Gâteau de pomme de terre

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua