Le ragoût Menestra

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Menestra.

Eltze batean ipiñi bitez lechuga motaiscac, illarrac, esparragoac, alcachofac eta tipula berriac; gucia egosia dagoienean, arrautzatzen dira lechugac eta tipulac arrautzarequin, eta iriñarequin. Gañera ematen zayo urdai-azpia, iru gauz oyec pregituac daudenean; gueratzen dan mantecara botaco dira salda eta iriña, baña lenago pregitu bear da tipula chiquitu pissca bat, eta pregitua dagoenean, fuentea esparragoz apaindu, eta botatzen zayo urdai-azpiari menestra.

Le ragoût Menestra

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua