Autre Bayonnaise (La poule à la Bayonnaise)

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Beste bayonesa.

Ollo bat egosi, pechuga atera, eta pechuga au ondo chiquitzen da: ondoren escarolazco ensalada bat eguiñ, eta ensalada oni ematen zaizca olioa, binagrea eta gatza, eta ostoac ongui bustiac daudenean, beretaco batzuec fuente batean ipiñi, oyen gañean olloa jarri, eta apaintzen da cocinariac nai duen becela, ensaladaco osto beraquin, eta alcaparraquin: len esan dan becela Bayonaren salsa eguiñ, eta salsa au gañetic bota, eta maira ateratzeco prest dago.

Autre Bayonnaise (La poule à la Bayonnaise)

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua