Ragoût Menestra aux haricots verts

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Bainazco menestra.

Bainac goitic beera poligui ebaqui, urtan egosi, eta iduquitzen dira cazuela batean urdai azpi pusca chiquiac tipula cara batzuequien: oyec motralluan jo, eta iragazten dira pasadorean; bereala bainac cazuelara bota eta prejitzen dira piscacho bat, guero iriña eta salda garbia emanaz, maira ateratzeco garayan bi arrautza gorringo saldareguin eta ogui arrallatu pisca bateguin batitu, oyequin bainac prejitu, eta ipintzen dira mayera eraman bear dan fuentean.

Ragoût Menestra aux haricots verts

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua