Les biscuits

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Galletac.

Ontza bat azucre zuri eta anis pisca bat gucia austu, eta sei arrautzequin batitu,eta batitzea utzigabe, joaten da iriña piscaca emanaz aric eta ore edo masa chit itsatsi edo trabatua eguin dedineraño; orduan orea mai baten gañean ipiñi, eta joaten zayo iriña emanaz, aric eta gogortu dedineraño, eta gogortzen danean, maquilla lodi batequin zabaldu, eta ebaquitzen da nai dan becelaco zatitan. Labean erretzeco; eta sua chit bicia egongo ezpada ere'garra paltatu bear etzayo, eta gorri-colorea artzen dutenean, ateratzen-dira, bada biguñac daudela irudituagatic, berac berenez gogortzen dira guero.

Les biscuits

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua