Le fromage à l’amande

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Almendrazgo gazta.

Garbitzen edo clarificatzen da libra bat azucre almibar fuertearen puntuan ipiñi arte, ematen zayo cazo artan bertan libra bat almendra ongui chiguitu eta joa; ore edo masa hura loditzen danean, botatzen zaizca cazo artara bertara, surtatic quendu gabe amasei arrautza gorringo ondo batituac, gucia ongui nastu, eta hereala ateratzen da tuente batera eta fuente onetan oratzen edo amasatzen da, noicean beñ escu zabalean ondo austutaco azucre pissca bat artutzeaz aztugabe; eta bereala ematen zayo moldean edo escuaz nai dan ichura; artaraco berarizco burniac badaude, eguiten zaizca nai diran dibujo edo apaindurae, eta ematen zayo gañetic canel-autsia, eta gañera ematen zayo luma bateguiñ almibar fuertea, canela obeto itsatsi daguion.

Le fromage à l’amande

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua