Les biscuits du Conseil

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Consejuco erroscachoac.

Amabi arrautzenzat libra bat azucre zuri ondo austu eta eralquia, liberdi bat manteca urtua, eta au gucia ondo batituta, joaten da iriña botatuaz, erroscachoa eguiteco tamañan jarri dedineraño: erroscacho oyec pecetaren tamañacoac edo andiscagoac eguiten dira.

Les biscuits du Conseil

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua