Les empanadas au massepain

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Mazapanezco empanadac.

Libra bat manteca, beste libra bat azucrezuri austua eta eralquia, eta cuartillu bat ardo zuri. Au gucia iriñic piñenarequin oratzen edo amasatzen da, taloac eguiteco tamañan jarri dedineraño.

Oyec errellenatzeco, docena bat arrautza gorringo, bi arrautza zuringo, liberdi bat azucre zuri ondo austua, eta beste liberdi bat almendra, au ere chit egoa artu, ta gucia nasten edo erabiitzen da, aric eta torrechoa eguin dezaneraño: guero empanadac onequiñ bete, eta masa edo ore onetan canela pissca bat ipiñi, eta eguiten da oni gañetic emateco bañua lau ontza azucre zuri ondo ego eta eralqui eta bi arrautza zuringoreguin, oyec alcarrequin biciro batituaz, eta gañera ematen zayo limoyaren zumo pisca bat, eta ondoren bustitzen da onequin gañetic luma bateçuiñ.

Les empanadas au massepain

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua