La montagne de neige

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Elurrezco mendiya.

Batitzen dira arrautza zuringoac merenguearentzat becela, bear duten azucre eta limoi arrallatua emanta: ciatzen edo mamitzen danean, eta ongui gogortua gueratzen danean, ematen zayo platera batean torrecho baten ichura, plateraren inguruan apañgarritzat bizcochoac ipiñiaz; issurtzen zayo gañera paper batetic arrautza zuringoa, dulce legor pisca bat edo guingac inguruan apangarri ipiñiaz.

La montagne de neige