Le gâteau de riz

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Arrocezco mamia.

Arroz irindua azucrea emandaco esnetan egosi; eta egosia dagoenean ematen zaizca pasadorean iragacitaco sagarrac, bizcocho apurtua, canela, limoi arrallatua eta arrautza batituac bear dituen neurrian: gucia ongui nastu, eta ipintzen da mantecaz igortzia eta ogui arrallatua autseztua egongo dan tartera batean; ondoren ipintzen da tartera au labean edo labechoan, su arinchoan, eta an iduquico da aric eta gogortu dedineraño: orduan moldetic atera, eta naiz beroric eta naiz otzic jaten da.

Le gâteau de riz

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua