Le fromage de fruit

Voir l'article complet sur le livre Cocina icasteco liburua

Frutazco gazta.

Orejoyac edo cernai fruta urtan, eta ardo on, eta azucrean obe, ondo egosi, eta uzten dira oztutzen, eta orduan pasadorean irogaci eta erasten zaizca pasac, iru edo lau arrautz ongui batituac canel-autsa, eta limoi arrallatu apur batzuec: mantecaz igortzitaco molde batean ogui arrallatu guciz chearequin ipiñi, eta eramaten da labera, eta ore hura moldetic desitsasten danean, bere sasoyan dago: ateratzen da leorric mayera, baldin urtan egosia bada, utsi duen saldarequin ateratzen da platerara.

Le fromage de fruit

 

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article

Cocina icasteco liburua